Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Enkelvoudige winst- en verliesrekening

Bedragen in 1.000 euro’s

2022

2021

Resultaat uit deelnemingen na belastingen

  

Uit groepsmaatschappijen

38.595

35.427

Uit overige verbonden partijen

-829

22

 

37.766

35.449

Overige baten en lasten na belastingen

-7.491

-8.636

Resultaat na belastingen

30.275

26.813