Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

1 - Immateriële vaste activa

Bedragen in 1.000 euro's

Goodwill

Ontwikkelings-kosten

Software

Totaal immateriele vaste activa 2022

Totaal immateriele vaste activa 2021

Aanschafwaarde per 1 januari

151.780

4.489

13.998

170.267

81.314

Investeringen

203

1.731

3.807

5.741

3.779

Acquisities

23.793

0

0

23.793

85.174

Desinvesteringen

-3.762

-122

-3.936

-7.820

0

Aanschafwaarde per 31 december

172.014

6.098

13.869

191.981

170.267

      

Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari

30.623

2.464

7.075

40.162

27.057

Desinvesteringen

-3.762

-122

-3.911

-7.795

0

Afschrijvingen

18.612

615

1.387

20.614

13.105

Vrijval earn-out

225

0

0

225

0

Cumulatieve afschrijvingen per 31 december

45.698

2.957

4.551

53.206

40.162

      

Boekwaarde per 31 december

126.316

3.141

9.318

138.775

130.105

Boekwaarde per 1 januari

121.157

2.025

6.923

130.105

54.257

Onder de goodwill zijn ook merknaam, klantcontracten en order backlog opgenomen. Goodwill en klantcontracten worden afgeschreven in 10 jaar, merknaam in 5 jaar. De geactiveerde order backlog wordt over een periode van 18 maanden afgeschreven.

Ontwikkelingskosten en software worden afgeschreven in 5 jaar.