Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

2 - Materiële vaste activa

Bedragen in 1.000 euro's

Bedrijfs-gebouwen en -terreinen

Andere vaste bedrijfsmiddelen

Vaste activa in uitvoering en vooruit-betalingen

Totaal materiële vaste activa 2022

Totaal materiële vaste activa 2021

Aanschaffingswaarde per 1 januari

5.055

47.256

0

52.311

43.455

Investeringen

1.432

4.479

175

6.086

3.313

Desinvesteringen

-925

-17.596

0

-18.521

-7.625

Verwerving via overnames

345

1.240

0

1.585

13.168

Aanschaffingswaarde per 31 december

5.907

35.379

175

41.461

52.311

      

Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari

3.744

38.179

0

41.923

33.502

Afschrijvingen

467

3.756

0

4.223

3.901

Desinvesteringen

-923

-16.731

0

-17.654

-3.277

Verwerving via overnames

149

748

0

897

7.797

Cumulatieve afschrijvingen per 31 december

3.437

25.952

0

29.389

41.923

      

Boekwaarde per 31 december

2.470

9.427

175

12.072

10.388

Boekwaarde per 1 januari

1.311

9.077

0

10.388

9.953

De afschrijvingspercentages voor bedrijfsgebouwen en -terreinen liggen tussen 3% en 10% en voor de andere vaste bedrijfsmiddelen tussen 10% en 50%.