Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

5 - Vorderingen

In de vorderingen is een bedrag van € 0,6 miljoen inbegrepen met een looptijd langer dan één jaar.

Debiteuren

De Debiteuren kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Bedragen in 1.000 euro’s

2022

2021

Debiteuren nominaal

102.864

83.070

Voorziening voor oninbaarheid

-1.649

-2.420

 

101.215

80.650

Overige vorderingen en overlopende activa

In de overige vorderingen is een bedrag van € 7,6 miljoen (2021: € 3,8 miljoen) opgenomen voor nog te ontvangen materiaalbonussen.