Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

6 - Liquide middelen

Voor een bedrag van € 5.114.000 (2021: € 1.919.000) staan de liquide middelen op geblokkeerde G-rekeningen en staan derhalve niet ter vrije beschikking van de groep. Een bedrag van € 2.477.000 (2021: € 7.864.000) is in de geconsolideerde jaarrekening 2022 van Unica Groep BV verwerkt voor gedeeltelijk geconsolideerde deelnemingen via een vennootschap onder firma. De vrije beschikbaarheid is daarbij mede afhankelijk van de andere partners in de vof.