Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

8 - Aandeel van derden in het groepsvermogen

Bedragen in 1.000 euro’s

2022

2021

Stand per 1 januari

668

551

Aandeel derden in het resultaat

184

438

Verwerving via overnames

-172

-23

Uitgekeerd dividend

-165

-298

Stand per 31 december

515

668