Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

9 - Voorzieningen

Deze betreffen:

Bedragen in 1.000 euro’s

2022

2021

Garantieverplichtingen

7.665

6.082

Jubileumvoorziening

1.899

1.668

Voorziening voor latente belastingen

4.790

5.875

Overige voorzieningen

781

150

 

15.135

13.775

De voorzieningen zijn overwegend langlopend van aard. Een bedrag van € 3,0 miljoen heeft een looptijd korter dan 1 jaar.

Het verloop van de voorziening voor garantieverplichtingen is als volgt:

Bedragen in 1.000 euro’s

2022

2021

Stand per 1 januari

6.082

4.557

Dotatie

2.572

2.342

Onttrekking

-1.079

-1.449

Verwerving via overnames

90

632

Stand per 31 december

7.665

6.082

Het verloop van de jubileumvoorziening is als volgt:

Bedragen in 1.000 euro’s

2022

2021

Stand per 1 januari

1.668

1.431

Dotatie en onttrekking

231

75

Verwerving via overnames

0

98

Reclassificaties

0

64

Stand per 31 december

1.899

1.668

Het verloop van de voorziening voor latente belastingen is als volgt:

Bedragen in 1.000 euro’s

2022

2021

Stand per 1 januari

5.875

0

Verwerving via overnames

0

6.617

Mutatie latente belastingverplichtingen

-1.085

-742

Stand per 31 december

4.790

5.875

Het verloop van de overige voorzieningen is als volgt:

Bedragen in 1.000 euro’s

2022

2021

Stand per 1 januari

150

0

Dotatie

631

150

Stand per 31 december

781

150