Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

10 – Langlopende schulden

In april en mei 2022 is voor een totaal aan € 25,9 miljoen aan nieuwe financiering via Prisma Technologies BV aangetrokken. Dit is in zijn geheel doorgeleend aan Unica Groep BV voor het doen van overnames. Deze lening zal niet op korte termijn worden afgelost en de rentevergoeding op de schuld is variabel en is gebaseerd op de 3-maands - Euribor, verhoogd met een rentemarge gebaseerd op de leverage ratio van Prisma Technologies BV.

De mutatie in de langlopende schulden is als volgt:

Bedragen in 1.000 euro’s

2022

2021

Stand per 1 januari

50.000

0

Nieuwe leningen

25.900

50.000

Aflossing leningen

 

-11.687

0

Stand per 31 december

 

64.213

50.000