Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

11 - Onderhanden projecten

Bedragen in 1.000 euro’s

2022

2021

Onderhanden projecten in opdracht van derden

779.895

665.645

Gedeclareerde termijnen

-784.773

-683.447

 

-4.878

-17.802

Uitsplitsing onderhanden projecten

Bedragen in 1.000 euro’s

2022

2021

Bedrag waarmee de gedeclareerde termijnen de waarde van de verrichte projecten overschrijdt

-122.910

-117.913

Bedrag waarmee de waarde van de verrichte projecten de gedeclareerde termijnen overschrijdt

118.032

100.111

 

-4.878

-17.802

In het boekjaar werd ter zake van onderhanden projecten een bedrag van € 1,2 miljoen aan rente gepassiveerd (2021: € 1,2 miljoen aan rente gepassiveerd).