Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

13 - Overige schulden en overlopende passiva

In de overlopende schulden is een post opgenomen van € 4,0 miljoen (2021: € 1,7 miljoen) met betrekking tot nog niet geëffectueerde earn-out vergoedingen waarvan € 0,4 miljoen een looptijd heeft langer dan 1 jaar. Daarnaast is er voor € 4,0 miljoen een post opgenomen inzake reserveringen nog te ontvangen facturen.