Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

15 - Netto-omzet 

De omzetverdeling is als volgt:

Bedragen in 1.000 euro’s

2022

2021

Unica Building Projects

139.296

150.702

Unica Building Services

294.503

268.790

Overige clusters

324.348

243.663

 

758.147

663.155

In de netto-omzet van het boekjaar is een bedrag van € 118,9 miljoen (2021: € 30,2 miljoen) inzake opbrengsten uit onderhanden projecten verantwoord.

Deze omzet is overwegend in Nederland gerealiseerd.