Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

16 - Lonen en salarissen

Pensioenen

Het grootste deel van de pensioenregeling wordt uitgevoerd door Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT). Daarbij worden de opgebouwde aanspraken steeds in het betreffende kalenderjaar afgefinancierd door middel van kostendekkende premiebetalingen. Verder zijn pensioenen ondergebracht bij verzekeraars (Centraal Beheer, ASR, Aegon, Rabobank, Nationale Nederlanden en BeFrank) op basis van de beschikbare premieregeling. De dekkingsgraad van PMT bedraagt ultimo 2022 106,8%. (2021: 106,1%) Op basis van de uitvoeringsovereenkomst heeft de vennootschap geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan door hogere toekomstige premies.

Aantal werknemers

Eind 2022 bedroeg het aantal eigen medewerkers van de in de consolidatie betrokken vennootschappen 3.555 FTE.

De verdeling over de diverse omzetgroepen is als volgt:

Aantallen in FTE's

2022

2021

Unica Building Projects

486

470

Unica Building Services

1.424

1.333

Overige clusters

1.482

1.344

Ondersteunend personeel

163

140

 

3.555

3.287

Alle medewerkers zijn in Nederland werkzaam.