Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

17 - Overige bedrijfskosten

Bedragen in 1.000 euro’s

2022

2021

Huisvestingskosten

11.542

9.776

Verkoopkosten

2.293

1.739

Vervoerskosten

24.028

18.892

Overige personeelskosten

11.823

9.105

Algemene kosten

24.273

17.939

 

73.959

57.451

Honoraria accountantsorganisatie

Het totaal van de ten laste van het resultaat van het boekjaar gebrachte gecontracteerde honoraria voor werkzaamheden van de externe accountant en de accountantsorganisatie voor het jaar 2022 bedragen € 549.000 (2021: € 383.000). Dit bedrag is als volgt onder te verdelen:

Bedragen in 1.000 euro’s

Deloitte accountants

Deloitte netwerk

Andere accountants

Totaal

Deloitte accountants

Deloitte netwerk

Andere accountants

Totaal

 

2022

2022

2022

2022

2021

2021

2021

2021

Controle van de jaarrekening

300

0

73

373

240

0

91

331

Andere niet-controleopdrachten

0

0

115

115

0

0

42

42

Fiscale adviesdiensten

0

61

0

61

0

10

0

10

 

300

61

188

549

240

10

133

383