Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

19 - Financiële baten en lasten

Bedragen in 1.000 euro’s

Aandeel-houders

Overige posten

Totaal

Aandeel-houders

Overige posten

Totaal

   

2022

  

2021

Andere rentelasten en soortgelijke lasten

-1.416

-99

-1.515

-563

-228

-791

 

-1.416

-99

-1.515

-563

-228

-791