Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
Ron van Laar, nieuwe CFO van Unica:

“Groei, digitalisering en verduurzaming met behoud van onze kernwaarden”

Ron van Laar is sinds 1 juli 2021 de nieuwe Chief Financial Officer (CFO) van Unica. Een half jaar na zijn aanstelling zegt Ron verrast te zijn geweest door de warme introductie. “Unica telt ruim 3.500 medewerkers, maar de cultuur is open en mensgericht zoals bij een familiebedrijf. Ik zag met eigen ogen de goede samenwerking en langlopende relaties en voelde me gelijk thuis.”

Unica is een toonaangevende technisch dienstverlener met een solide financiële basis en een duurzame groeistrategie. Wat kan de nieuwe CFO van Unica hier nog aan toevoegen? “Het is de kunst om niet te veel te veranderen, maar er zijn altijd mogelijkheden voor optimalisatie en verbetering. Ik zie ook volop kansen voor Unica. Bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering, verduurzaming, en het aantrekken en behouden van vakmensen.”

Technisch dienstverlener

Unica is als netwerk van negen bedrijvenclusters één van de grootste technisch dienstverleners van Nederland. Om de organisatie snel ‘in de vingers te krijgen’, bezocht de nieuwe CFO van Unica meerdere vestigingen en ontmoette hij – helaas beperkt door corona – toch al aardig wat collega’s. “Om te zien wat we bij Unica allemaal doen en kunnen, ben ik ook op pad geweest met de mensen in het veld. Dat was ontzettend interessant en leerzaam”, vertelt Ron van Laar enthousiast. “Ik was zeer onder de indruk van de snelle, vakkundige en nette manier van werken. Verder viel me op hoe goed Unica-medewerkers en onze partners ter plaatse, op elkaar waren ingespeeld. Deze mensen werkten duidelijk al langer samen. Dat droeg zichtbaar bij aan de kwaliteit van het werk en de tevredenheid van de klant. Ik zag met eigen ogen dat een goede samenwerking en langlopende relaties met klanten, leveranciers en ketenbedrijven belangrijke sleutels zijn van ons succes.”

Volgende groeifase

De nieuwe CFO van Unica is positief en gericht op ontwikkeling en vooruitgang. Die eigenschappen komen goed van pas als eindverantwoordelijke voor de Shared Services Finance & Control, Juridische zaken, IT, HR, Inkoop en QHSE (Quality, Health, Safety & Environment). Recent is daar Corporate Sustainability bijgekomen. “Het is mijn taak om de samenwerking tussen de Shared Services en de business verder te verstevigen en te optimaliseren.”

“Het is daarnaast belangrijk om de essentie, de succesformule van Unica, vast te houden. Om in alles wat we doen dichtbij onze kernwaarden te blijven”, zegt Ron. “Unica zal de komende jaren sterk blijven groeien als gevolg van onze ondernemende aard en uitstekende dienstverlening aan klanten. Onze groeistrategie is gericht op het verbreden en versterken van onze bedrijvenclusters door autonome groei en acquisities. Hierdoor blijft Unica zeer goed gepositioneerd en kunnen we goed en snel inspelen op de aanwezige kansen in de markt.”

Verduurzaming

Die kansen zijn volgens Ron talrijk. “De vraag naar techniek in gebouwen, verduurzaming en gezonde gebouwen blijft de komende jaren onverminderd toenemen. Toepassingen worden steeds geavanceerder. Dankzij ons netwerk van gespecialiseerde bedrijven – stuk voor stuk kampioenen in hun vakgebied – heeft Unica alle expertise onder één dak. Wij zijn zodoende uitstekend in staat om integrale oplossingen te realiseren voor de meest complexe vraagstukken van klanten.”

Duurzaam ondernemen en verduurzaming zijn onderwerpen die de nieuwe CFO van Unica ook persoonlijk aanspreken. “Ik vind het motiverend dat wij hier een rol in spelen. Sterker nog, dat wij maatschappelijk relevant werk doen in de voorhoede! Van Unica mag verwacht worden dat wij hier energie in blijven steken: voor onze klanten én in onze eigen bedrijfsvoering. Ook door onze inspanningen meetbaar en transparant te maken.”

Digitalisering

Ook digitalisering biedt volgens Ron veel mogelijkheden. “Om op een verstandige en duurzame manier te kunnen groeien, moeten we continu blijven werken aan het versterken van de basis. Dat doen we bijvoorbeeld door bedrijfsprocessen te automatiseren met de uitrol van een nieuw ERP-systeem. Dit is ons nieuwe, digitale fundament. Met de introductie van IFRS zorgen we daarnaast voor meer financiële transparantie op basis van een internationaal erkende standaard.”

Digitalisering is eveneens belangrijk in relatie tot de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. Ron: “We staan voor de forse uitdaging om meer nieuwe medewerkers te werven én een aantrekkelijke werkgever te blijven voor ons huidige personeel. Digitalisering kan ons dan ondersteunen en het werk makkelijker maken, zodat we sterke en brede klantproposities kunnen leveren. Overigens kunnen computers ervaring niet vervangen. Onze medewerkers zijn en blijven het grootste goed van Unica.”

Finance

Verder houdt Ron zich bezig met het zogenoemde ‘onboarden’ van bedrijven die zich bij Unica hebben aangesloten. “Dit gaat niet alleen over administratieve processen, IT en HR. We willen dat nieuwe bedrijven zich welkom voelen als volwaardig onderdeel van de Unica-familie”, zegt Ron, “want alleen dan kan de samenwerking goed op gang komen en ontstaat synergie.”

Ook op het gebied van finance heeft de nieuwe CFO van Unica ambities. “Ik wil de finance-functie verder ontwikkelen met onder meer een grotere rol voor risicomanagement. Aandacht hiervoor is belangrijk, want in een sterk groeiende organisatie worden de belangen steeds groter. Verder zullen we de directies van onze bedrijven optimaal ondersteunen met gedegen informatie en advies, financiële inzichten en vooruitzichten, en af en toe een kritisch tegengeluid. We zullen de juiste balans moeten behouden tussen korte termijn doelstellingen en lange termijn waarde-creatie. Dit zal ook tot uitdrukking moeten komen in de prestatiemeting. Ook de inzet van vernieuwende technologie, data analyse en toekomstgericht werken binnen Finance horen daarbij.” Ron besluit: “Ik heb er veel zin in! Unica is een succesvol bedrijf en ik ben trots dat ik hier nu deel van uitmaak.”