Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
Zoeken activeert een pagina verversing.

Er zijn 288 resultaten gevonden.

2022

2022 in vogelvlucht

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis vertrouwt ook de komende vijf jaar op Unica Building Services als technisch onderhoudspartner. Sinds 2015 maakt het ziekenhuis in Den Bosch gebruik van de beheer- en onderhoudsdiensten van Unica.

2022

22 - Transacties met verbonden partijen

Unica Groep BV heeft voor een bedrag van € 3,4 miljoen (2021: € 2,2 miljoen) gefactureerd aan Unica Financial Services BV inzake beheer van WKO-installaties.

2022

Toelichting op de onderscheiden poster van de geconsolideerde balans

2022

Toelichting op de onderscheiden poster van de geconsolideerde winst- en verliesrekening

2022

Toelichting op de onderscheiden posten van de enkelvoudige balans

2022

6 - Liquide middelen

Voor een bedrag van € 5.114.000 (2021: € 1.919.000) staan de liquide middelen op geblokkeerde G-rekeningen en staan derhalve niet ter vrije beschikking van de groep.

2021

2021 in vogelvlucht

Het sluiten van een nieuw energiecontract gaat in de zakelijke wereld niet zo eenvoudig als thuis. Los van de prijs spelen bij instanties ook andere voorwaarden en duurzaamheidsprincipes mee in de keuze voor een energieleverancier.

2021

22 - Transacties met verbonden partijen

Unica Groep BV heeft voor een bedrag van € 2,2 miljoen (2020: € 1,5 miljoen) gefactureerd aan Unica Financial Services BV inzake beheer van WKO-installaties.

2020

“We dagen elkaar uit om op hoog niveau te blijven acteren”

René de Jong, Senior Manager Engineering bij Astellas Pharma:

2020

"We zijn met Unica het avontuur aangegaan en dat bevalt heel erg goed"

André van Stigt en Paul van Joolingen, stichting Panopticon

2020

“Unica heeft ons aangenaam verrast met zijn innovatiekracht”

Evert Leideman, directeur-bestuurder deltaWonen

2020

"Het is fantastisch om te zien hoe Unica onze missie omarmt"

Paul Huguenin, manager Spoed van de Hartstichting

2020

“Als je samen op reis gaat, kun je elkaar maar beter aardig vinden”

George van Duyneveldt, IBM

2020

“Een gevarieerd team creëert meerwaarde”

Janine Feddes, manager operations Unica Building Services

2020

“Met deze oplossing presenteert Unica zich nog meer als kwaliteitsmerk”

Michiel Jol, manager KPN IoT Products & Marketing