Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
Zoeken activeert een pagina verversing.

Er zijn 175 resultaten gevonden.

2021

2021 in vogelvlucht

Het sluiten van een nieuw energiecontract gaat in de zakelijke wereld niet zo eenvoudig als thuis. Los van de prijs spelen bij instanties ook andere voorwaarden en duurzaamheidsprincipes mee in de keuze voor een energieleverancier.

2021

22 - Transacties met verbonden partijen

Unica Groep BV heeft voor een bedrag van € 2,2 miljoen (2020: € 1,5 miljoen) gefactureerd aan Unica Financial Services BV inzake beheer van WKO-installaties.

2020

“We dagen elkaar uit om op hoog niveau te blijven acteren”

René de Jong, Senior Manager Engineering bij Astellas Pharma:

2020

"We zijn met Unica het avontuur aangegaan en dat bevalt heel erg goed"

André van Stigt en Paul van Joolingen, stichting Panopticon

2020

“Unica heeft ons aangenaam verrast met zijn innovatiekracht”

Evert Leideman, directeur-bestuurder deltaWonen

2020

"Het is fantastisch om te zien hoe Unica onze missie omarmt"

Paul Huguenin, manager Spoed van de Hartstichting

2020

“Als je samen op reis gaat, kun je elkaar maar beter aardig vinden”

George van Duyneveldt, IBM

2020

“Een gevarieerd team creëert meerwaarde”

Janine Feddes, manager operations Unica Building Services

2020

“Met deze oplossing presenteert Unica zich nog meer als kwaliteitsmerk”

Michiel Jol, manager KPN IoT Products & Marketing

2020

“Samen kunnen we een grote groep klanten een compleet pakket bieden”

André Kant en Paul Numan, directie Numan & Kant

2020

“Ondernemerschap is zoveel leuker en efficiënter als je het met elkaar doet”

Sander van den Heuvel, directeur van PCT Koudetechniek

2020

“Unica heeft dezelfde bloedgroep als wij”

Jan Vliet van Zante en Marcel van Kempen, Van Kempen Koudetechniek

2020

“Iedereen voelt zich betrokken en zorgt voor elkaar”

Anita van der Haar en Arend Jan Poelarends van ziekenhuis St Jansdal

2021

6 - Liquide middelen

Voor een bedrag van € 1.919.000 (2020: € 2.989.000) staan de liquide middelen op geblokkeerde G-rekeningen en staan derhalve niet ter vrije beschikking van de groep.

2021

14 - Niet uit de balans blijkende verplichtingen

ING Bank NV, ABN AMRO Bank NV, Deutsche Bank AG en Rabobank hebben aan Unica Groep BV en haar dochtervennootschappen kredieten in rekening-courant verstrekt en/of garantiefaciliteiten geboden.