Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Over Unica

Als trendsetter in duurzame innovaties en allround technisch dienstverlener lost Unica technologische vraagstukken in de gebouwde omgeving op. De diensten van Unica bevinden zich onder meer in de domeinen installatietechniek, energie, ICT, industrie, internet of things (IoT) en smart buildings. Unica zet de wensen en behoeften van klanten om in functionele oplossingen op maat die bijdragen aan duurzame, digitale, gezonde en comfortabele leef- en werkomgevingen. Met een slagvaardig netwerk van negen toonaangevende bedrijvenclusters en bijna 3.700 medewerkers behoort Unica tot de grootste technisch dienstverleners van Nederland. Voor meer informatie over ons bedrijf: www.unica.nl.

Unica in cijfers

758 mln.

Omzet

72,9 mln.

EBITDA

9,6 %

EBITDA marge

36,2 %

Solvabiliteit

41

Bedrijven

3.718

Werknemers

7,2

Cijfer voor werkgeverschap

6,3 %

Ziekteverzuim

Forse groei omzet en rendement

Voor het derde achtereenvolgende jaar groeide de omzet van Unica met dubbele cijfers. In 2022 was de omzet € 758 miljoen, een stijging van 14%. De focus op rendement komt tot uitdrukking in een EBITDA van € 72,9 miljoen, een stijging van 29%. Met een rendementspercentage van 9,6% verkeert Unica in een gezonde positie.

Versterking netwerk van bedrijven

Security management specialist EAL en ICT-detacheerder Working Spirit werden in 2022 toegevoegd aan het netwerk van bedrijven. Unica blijft zich richten op acquisities om de specialistische kennis verder te verbreden of om de regionale aanwezigheid te versterken. In de afgelopen 5 jaar realiseerde Unica 14 acquisities.

Sterke focus op Sustainability

Sustainability is een speerpunt in de bedrijfsvoering en dienstverlening van Unica en is door de toegenomen aandacht en maatschappelijke focus in de volle breedte van onderscheidend belang. Als partner in duurzame transformatie kan Unica een positief verschil maken, zowel vanuit de eigen interne organisatie als voor klanten.

Aanjagen digitale gebouwfuncties

Met fundamentele ICT-kennis kan Unica de digitale transformatie in de technische dienstverlening ondersteunen met concrete toepassingen. Bundeling van kennis uit verschillende domeinen levert verrassende en nuttige disruptieve toepassingen op, waarbij het Unica Innovation Center de aanjager is van digitale aansturing van gebouwfuncties.

Betrokken medewerkers

Behoud van medewerkers staat centraal in de strategie van Unica. Dat krijgt zijn beslag in ruime opleidingsmogelijkheden, doorgroeikansen binnen en tussen bedrijven en aandacht voor diversiteit en inclusiviteit. Met sociaal ondernemerschap en zij-instroom worden nieuwe doelgroepen bereikt om de arbeidscapaciteit te vergroten.

Multidisciplinaire kracht

Unica heeft een krachtige positie om met zijn dienstverlening bij te dragen aan maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie, personeelstekorten, vergrijzing, veiligheid en gezondheid. Met zijn multidisciplinaire kracht kan Unica zijn klanten en de maatschappij de komende jaren nog breder van dienst kan zijn.

Netwerk van bedrijven

Interviews