Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

In gesprek met John Quist (CEO)

Unica is een sterk groeiend bedrijf dat bijdraagt aan een veilige, gezonde en duurzame toekomst. In gesprek met John Quist, CEO van Unica.

Hoe kijk je terug op 2023?
Voor Unica was 2023 het beste jaar in zijn 90-jarige geschiedenis. Autonoom zijn we weer doorgegroeid en we hebben een paar mooie overnames gedaan. De markt is voor ons onverminderd goed. Er waren natuurlijk wat zaken die speelden, zoals problemen in de toeleveringsketen door de verminderde toevoer van chips. Daar hebben we wel last van gehad, maar we zijn ook collegiaal geholpen door onze partners. Incidenteel liep een project wat langer door gebrek aan onderdelen, maar in de breedte was hier geen sprake van. Over de hogere energie- en materiaalprijzen hebben we goede afspraken kunnen maken met onze trouwe klanten. Dit was ook een kwestie van indexering en daar toonde vrijwel iedereen begrip voor.

Deze mooie prestatie is mede te danken aan ons sterke ondernemingscultuur, gebaseerd op gedeelde familiewaarden en ondernemende mensen. Ook in 2023 hebben alle medewerkers hun schouders er weer onder gezet.

Waar heb je het dan over in termen van omzet en resultaat?
Het is ons weer gelukt om met dubbele cijfers te groeien. In 2023 behaalde we een omzet van € 843 miljoen, een toename van € 87 miljoen ten opzichte van 2022 (€ 756 miljoen). We weten deze sterke omzetgroei nu al vier jaar achter elkaar te noteren. Dat is overigens geen doel op zich. We willen vooral gecontroleerd groeien; dat geeft een goede basis voor continuïteit. En we hechten daarnaast waarde aan duurzame rendementsverbetering. Ons EBITDA-winstpercentage van 12% is een gezonde basis die veel mogelijkheden biedt om te blijven investeren in onze bedrijven.

Unica heeft een duidelijk groeiscenario dat naast autonome groei ook ingevuld wordt met overnames. Kan je iets meer vertellen over de overnames in 2023?
Voor overnames kijken we naar goed presterende bedrijven, waarmee we onze regionale aanwezigheid kunnen uitbreiden en ons specialisme versterken. Altijd op voorwaarde van een culturele fit en gedeelde waardes.

In 2023 hebben we weer enkele mooie bedrijven toegevoegd aan de Unica Groep, die verderop in het verslag aan bod komen. De overname van Tenergy licht ik er graag uit. Tenergy heeft een softwareplatform voor energiebalancering ontwikkeld. Het platform richt zich nu nog op de glastuinbouw en we zien veel kansen om dat uit te breiden naar andere sectoren. Het in balans brengen van vraag en aanbod op het elektriciteitsnet is een onmisbare schakel in de energietransitie. Zonder hier een oplossing voor te hebben kunnen we fossiele brandstof nog niet uitfaseren, zeker niet in energie-intensieve sectoren als de industrie. Met deze overname verbreden en verdiepen we onze kennis van de energiemarkt met expertise en oplossingen op het gebied van nood- en regelvermogen.

Waar ben je trots op als het gaat om verduurzaming van de activiteiten van Unica?
Onze missie is om met klanten een veilige, gezonde en duurzame toekomst te realiseren. Ik ben dan ook trots als we hen echt kunnen helpen met verduurzaming, vooral door renovatie en transformatie in de gebouwde omgeving. Bestaande bouw is goed voor 40% van de landelijke uitstoot, dus met onze uitgebreide kennis van duurzame renovatie kunnen we daar impact maken.

Een mooi voorbeeld is De Koepel in Haarlem. Deze oude gevangenis is helemaal getransformeerd naar een multifunctioneel complex met winkels, horeca en woningen. Het was een heel moeilijk te klimatiseren gebouw. Door met koude-warmte opslag te werken is het ons gelukt een comfortabel klimaat te realiseren. Een andere vraag kwam van een ziekenhuis dat onafhankelijk wil zijn op het gebied van energievoorziening. Hier hebben we een oplossing geboden door te werken met waterstof. Dit zijn aansprekende voorbeelden, maar het kunnen ook kleinere opdrachten zijn waarin we een groot verschil kunnen maken. Het verbeteren van een gebouw met energielabel F of G tot een label A gebouw is altijd een mooie prestatie.

En hoe zit het met de eigen verduurzamingsprestaties van Unica?
We sturen doelgericht op energie- en CO2-reductie van onze eigen bedrijfsvoering. Denk aan inkoop van Nederlandse groene stroom, verhogen van energie-efficiënte van kantoor- en bedrijfslocaties, het elektrificeren van ons wagenpark en de verduurzaming van woon-werkverkeer en zakelijke kilometers. Onze inspanningen hebben dit jaar geleid tot een certificering op niveau 3 van de CO2-prestatieladder, een managementsysteem gericht op CO2-reductie. Maar daarmee zijn we er nog niet. Net als onze klanten kunnen wij ook nog stappen zetten in verduurzaming en moeten we een goede balans vinden tussen onze middelen en de impact die we kunnen maken.

Kan je voor Unica een paar relevante trends en ontwikkelingen beschrijven?
Op verschillende gebieden hebben we te maken met toenemende wet- en regelgeving. Denk aan de eis dat kantoorgebouwen vanaf 2023 eigenlijk al minimaal label C moeten hebben. Dit soort regelgeving biedt ons kansen om met onze dienstverlening klanten volledig te ontzorgen. We hebben de kennis en expertise om dat te doen. Je kan ons zien als een regisseur die helpt het gebouw te verduurzamen en te laten voldoen aan wet- en regelgeving.

Voortschrijdende wet- en regelgeving is in onze ogen een goede ontwikkeling om het tempo van verduurzaming te versnellen en tegelijk een gelijkwaardig speelveld te creëren. In dit verslag zetten we ook zelf de eerste stappen om op termijn te voldoen aan deze regelgeving, met het opnemen van een waardecreatiemodel en een apart hoofdstuk over ons duurzaamheidsbeleid. Dit bouwen we de komende jaren verder uit naar een verslag dat over het boekjaar 2025 zowel op financiële als niet-financiële elementen door een accountant wordt getoetst.

De digitalisering van de maatschappij ‘dendert’ voort. Als Unica willen we zoveel mogelijk een IT-gestuurd bedrijf worden, zowel wat onze eigen systemen betreft alsook in onze activiteiten. We zijn digitale concepten aan het vermarkten. Building Insight is daar een goed voorbeeld van. Hiermee richten we ons op het optimaliseren van gebouwen met het doel veiligheid, gezondheid en duurzaamheid te verhogen. Nu zie je nog systemen slecht met elkaar samenwerken, terwijl we alle data aan elkaar kunnen koppelen. Als je weet dat er een ruimte leeg staat, kun je het licht en de verwarming uitzetten, of gebruik je de ruimte voor een andere functie. Dit draagt allemaal bij aan verduurzaming.

Zijn er andere ontwikkelingen die je als kans of risico ziet?
Personeelstekort is waarschijnlijk de belangrijkste factor. Ook daarin kan digitalisering trouwens deel van een oplossing zijn. Daardoor kunnen we misschien met iets minder mensen meer werk doen. Wat ons vooral helpt het personeelstekort het hoofd te bieden is dat we worden gezien als een aantrekkelijke werkgever. We zijn een winning team dat focust op drie aansprekende maatschappelijke thema’s: veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. Zeker jongere mensen zijn steeds meer op zoek naar een bedrijf met een duidelijke ‘purpose’. Ze willen bij een bedrijf werken dat ertoe doet. Daarnaast is Unica een breed bedrijf met veel verschillende mogelijkheden. Dus intern kan je met doorstroming veel bereiken.

Een ander risico is veiligheid. Hoe waarborgen jullie dat?
Er is veel wet- en regelgeving als het gaat om veiligheid in de techniek en bouw. De praktijk is echter weerbarstig, want er zijn nog steeds ongevallen op de bouwplaats. Om de bouw veiliger te maken hebben we ons al bij de start aangesloten bij de kerngroep van de Governance Code Veiligheid in de Bouw. Samen met 10 grote bouwbedrijven en 3 grote opdrachtgevers zitten we in deze kerngroep. Veiligheid mag nooit concurrentieel zijn. Alleen door samen te werken kan je bepalen hoe je veilig kan werken.

Zijn er nog dilemma’s?
Wat te doen met een klant die op dit moment nog veel negatieve impact heeft op mens, milieu en maatschappij? Denk aan grote CO2-uitstoters. Hun activiteiten vallen nu waarschijnlijk niet te rijmen met onze drie thema’s: veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. Wij kunnen met onze dienstverlening er wel aan bijdragen dat hun uitstoot vermindert. Dat stelt ons soms voor een dilemma, maar als duidelijk is dat klanten daadwerkelijk willen verduurzamen zien wij het als onze taak om hen daarbij te helpen.

Een ander dilemma zit in het effect van digitalisering op de mens. Digitalisering is een belangrijke ontwikkeling en kan het werken een stuk makkelijker en sneller maken. Het mag echter niet ten koste gaan van de menselijkheid. Het werk moet leuk blijven en voldoening geven. Ik denk overigens dat het gemak en minder handelingen daaraan bijdragen, maar onze mensen maken uiteindelijk het verschil. We zullen dus altijd de combinatie zoeken van slimme oplossingen die door vriendelijke en betrokken medewerkers worden toegepast.

Wat is jouw visie op de toekomst van Unica?
We willen onze positieve impact op klanten en maatschappij versterken door als organisatie verder te groeien. We hebben het dan over een groeiambitie van gemiddeld 10-15% per jaar. Daardoor kunnen we steeds meer impact hebben in gesprekken met onder andere klanten, ketenpartners en opdrachtgevers. Ons netwerk van negen clusters biedt daarvoor een uniek palet aan oplossingen en specialisten op het gebied van advies, techniek en digitalisering. We zien het als een fantastische opdracht om van daaruit een veilige, gezonde en duurzame toekomst te realiseren voor onze klanten en volgende generaties.

Samen maken we de toekomst!