Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
Jolanda Holwerda, oprichter Lof en expert in vrouwelijk leiderschap:

“Unica zet diversiteit en inclusiviteit strategisch op de kaart”

Voor Unica zijn mensen het grootste goed. Daarom investeert Unica jaarlijks flink in de ontwikkeling van zijn medewerkers. Sinds 2020 staan diversiteit en inclusiviteit centraal in het HR-beleid. Er zijn ambitieuze doelstellingen geformuleerd en er is een strategisch programma opgesteld. Hiermee wil Unica de komende drie jaar het aantal vrouwelijke werknemers verdubbelen en ongewenste uitstroom voorkomen.

Jolanda Holwerda, oprichter van onder meer Lof Magazine en de Lof Academy, is expert op het gebied van diversiteit, inclusiviteit en vrouwelijk leiderschap. Als partner van Unica geeft zij mede invulling aan het diversiteitsbeleid door workshops te geven aan vrouwelijk talent. “Unica wil een aantrekkelijke werkgever zijn voor mannen én vrouwen en maakt daar serieus werk van. Zo’n gedegen, strategische aanpak leidt vrijwel zeker tot succes.”

Jolanda werkt met haar bedrijf Lof sinds 2007 samen met de overheid en het bedrijfsleven aan meer emancipatie, diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer. Haar missie is “een zaak van de lange adem”, al zorgen #MeToo en recente berichtgeving over misstanden bij een populaire talentenshow en voetbalclub voor een stroomversnelling de goede kant op. Ook de ‘war on talent’, waarbij bedrijven vanwege de krapte op de arbeidsmarkt hun ‘vijver vergroten’ om meer arbeidskrachten te vinden, werkt een meer diverse arbeidsmarkt in de hand.

“Meer diversiteit en inclusie maakt een organisatie succesvoller, leuker en winstgevender”

Jolanda Holwerda, oprichter Lof en expert in vrouwelijk leiderschap:

Diversiteit

“We roepen al heel lang dat we meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen willen, maar thema’s als de ‘worklife balance’ en de strijd tussen hoofd en hart zijn nog steeds urgent”, zegt Jolanda. “Als je rondloopt bij een willekeurig bedrijf, zie je dat mannen altijd aanwezig zijn. Vrouwen hebben eveneens werkambities, maar zij willen ook dat het thuis goed blijft lopen. Dat is de reden dat veel vrouwen parttime werken en minder snel doorstromen naar leidinggevende functies.”

De balans tussen mannen en vrouwen op het werk wordt volgens Jolanda tevens verstoord door ons beeld van leiderschap en heersende, vaak onbewuste, vooroordelen. “We hebben in Nederland nog een heel masculien idee van leiderschap. Dat betekent dat een vrouw die hogerop wil komen, zich moet aanpassen aan de dominante groep. Helemaal in een mannenwereld, zoals de techniek, moet een vrouw haar mannetje staan. Ze moet een beetje stoer zijn, tegen een grapje kunnen en vooral geen emoties tonen, want dat wordt onprofessioneel gevonden.”

Jolanda vervolgt: “Vrouwen beschikken over minstens zoveel talent en leidinggevende kwaliteiten als mannen. Maar het kost veel energie als je vaak de enige vrouw bent in een werkoverleg, er geen damestoilet is in de bouwkeet en je je elke dag weer moet aanpassen en bewijzen.”

Strategisch diversiteitsbeleid

Er is volgens Jolanda in Nederland een cultuurverandering nodig, waardoor de combinatie werk en gezin vanzelfsprekender wordt en vrouwen gemakkelijker doorstromen naar topposities. “Door het creëren van een gelijk speelveld met meer ruimte voor feminien of vrouwelijk leiderschap komen de talenten van vrouwen én mannen beter tot hun recht. Hoe krachtig is het als je authentiek mag zijn: thuis én op je werk? Daarnaast is het bekend dat meer diversiteit en inclusie een organisatie succesvoller, leuker en winstgevender maakt. Diverse teams hebben een andere dynamiek. Ze zijn slimmer, innovatiever, creatiever en menselijker, en bedenken betere klantoplossingen.”

Jolanda is dan ook blij dat steeds meer bedrijven een afspiegeling van de samenleving willen zijn en werk maken van hun inclusiviteits- en diversiteitsbeleid. Jolanda: “Hiervoor geldt: als je het doet, moet je het goed doen. Met een incidenteel workshopje ga je het niet redden. Je hebt een gedegen, strategisch programma nodig, dat wordt gedragen door de directie en anderen die erin geloven.”

Diversiteitsplatform Unique

Unica pakt zijn diversiteitsbeleid op die manier aan, ziet Jolanda. “In kleine, gedegen stapjes wordt gewerkt aan een cultuurverandering en een gezonde balans in de verdeling mannen en vrouwen. Unica wil een aantrekkelijke werkgever zijn voor mannen én vrouwen en als zodanig herkenbaar zijn. De organisatie heeft voor de branche waarin zij opereert ambitieuze kpi’s geformuleerd, zoals 22% vrouwelijke werknemers in 2025 – een verdubbeling ten opzichte van 2021 – en 20% vrouwen op management- en directiefuncties.

Om deze doelstellingen te realiseren is onder meer het diversiteitsplatform Unique opgericht, waarin gendergelijkheid het eerste speerpunt is dat gericht wordt gestimuleerd. Vrouwelijke medewerkers van Unica kunnen elkaar ontmoeten en sparren over allerlei werk gerelateerde zaken. Ook is er een mentorprogramma van start gegaan, waarbij jong en senior vrouwelijk talent aan elkaar worden gekoppeld. Door het jaar heen worden verschillende activiteiten georganiseerd, die in het teken staan van inspireren, leren en verbinden.

Kracht van de verschillen

In het beginjaar 2021 stonden de bijeenkomsten van het diversiteitsplatform Unique in het teken van bewustwording, oftewel ‘Meet diversity’. Jolanda: “We zijn gestart met een workshop voor vrouwelijke werknemers om te laten zien dat je niet hoeft te kiezen tussen kinderen en carrière. Ook hebben we een training gegeven over vrouwelijk leiderschap, waarbij we vrouwen laten inzien en ervaren dat je je niet altijd hoeft aan te passen en dat authenticiteit belangrijk is bij het ontwikkelen van je eigen leiderschapsstijl.”

In 2022 is het thema ‘Expand diversity’. “We houden dan ook een ‘Blind Spot’-sessie”, vertelt Jolanda. “Deze is voor vrouwelijke én mannelijke collega’s en bedoeld om in kaart te brengen wat er speelt en hoe we problemen samen kunnen oplossen. Het derde jaar staat in het teken van ‘Embrace diversity’. Dan gaat het erom hoe Unica de verschillen tussen mannen en vrouwen – en mensen met een migratieachtergrond, arbeidsgehandicapten en ouderen – als kracht kan benutten. Ik zie dat dit leeft en dat iedereen binnen Unica het graag beter wil doen. Dus we zijn op de goede weg.”