Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
Erwin van Slooten, commercieel manager bij Unica Special Security Projects

“Met het Defensie Bewakings- en Beveiligingssysteem ontwerpen we een maatpak”

De combinatie Unica en Thales zal 45 verschillende bewakings- en beveiligingssystemen bij Defensie vervangen door één integraal beveiligingssysteem. Het nieuwe Defensie Bewakings- en Beveiligingssysteem (DBBS) is van het hoogste veiligheidsniveau en wordt ingevoerd op nagenoeg alle 170 locaties van onder meer de Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht en Koninklijke Marechaussee.

Onze aanvullende oplossing is maatwerk

Erwin van Slooten werkt sinds 2018 voor Unica. Hij werd aangenomen als salesmanager en werkt momenteel bij Unica Special Security Projects als commercieel manager en afdelingsmanager engineering. “We zijn zes jaar onderweg, maar de dienstverlening is na de oplevering van de pilotlocatie, officieel ingegaan. We staan dus nog aan het begin”, zegt hij.

Erwin krijgt geregeld de vraag waarom het zo lang duurt om een nieuw bewakings- en beveiligingssysteem uit te rollen bij Defensie. Hij legt het graag uit: “DBBS is een enorm complex project. We bouwen maar liefst 45 oude installaties om tot één integraal beveiligingssysteem. Dat kost tijd en vraagt om inpassingsvermogen. Defensie wilde een Commercial Of-The-Shelf-product, een systeem dat standaard op de plank ligt, zoals een confectiepak. Maar de werkelijkheid is weerbarstiger. De opdracht van Unica en Thales is om een systeem te leveren dat over vijftien jaar ook nog de gewenste prestaties levert. Onze aanvullende oplossingen in de dienstverlening zijn soms maatwerk. Door een maatpak te ontwerpen, past het over vijftien jaar nog steeds en sluit het aan bij alle eisen en wensen.”

Aangescherpte veiligheidseisen

Sinds de ondertekening van het DBBS-contract is de wereld ingrijpend veranderd. De oorlog in Oekraïne, nieuwe technologische ontwikkelingen; het heeft allemaal invloed op de werkzaamheden. Dat resulteert ook in aanpassing van de eisen die aan de systemen worden gesteld. “Het DBBS-programma is functioneel uitgevraagd. Voor een nieuwe release moet soms een accreditatie doorlopen worden, waarbij een IATO (Interim Approval To Operate) wordt afgegeven door de Beveiligingsautoriteit (BA). De BA toetst of alles volgens het actuele beveiligingsbeleid van Defensie wordt geïmplementeerd. Als aan alle eisen en normen is voldaan, worden meer locaties aangesloten op het DBBS. De accreditatie-eisen worden indien nodig geactualiseerd en aangescherpt. Wij voldoen steeds aan de oorspronkelijke contractuele eisen, maar soms is dat niet meer voldoende in deze periode van veranderingen. Het gevolg is dat we het systeem moeten aanpassen en opnieuw moeten inregelen”, zegt Erwin.

De aangevraagde en opgeleverde nieuwbouwprojecten brengen een extra dynamiek aan het DBBS-programma, veelal projecten met complexe beveiligingseisen en een hoge prioriteit. Voorbeelden zijn projecten die gestart zijn met het oog op nieuwe wapensystemen, zoals de komst van andere typen vliegtuigen.

Van klant naar markt

Vanuit zijn commerciële rol kijkt Erwin graag vooruit. In de toekomst ziet hij volop kansen voor Unica om projecten op te pakken die een raakvlak hebben met DBBS. Erwin geeft een voorbeeld: “De komende jaren staan in het teken van verduurzaming. Maar Defensie heeft veel verouderd vastgoed, waardoor zij een flinke inhaalslag moet maken. Defensie staat daardoor naar eigen zeggen aan de vooravond van de grootste verbouwing uit haar geschiedenis. Vastgoed moet worden afgestoten of verduurzaamd en wij kunnen hierbij helpen.”

Volgens Erwin kan Unica – met zijn netwerk van bedrijven – Defensie uitstekend ondersteunen bij verduurzaming van bestaand vastgoed en nieuwbouwprojecten, zoals de in 2025 te openen marinierskazerne op het terrein van Kamp Nieuw-Milligen. “Het is een prachtige uitdaging om deze nieuwe locatie op DBBS aan te sluiten. Maar een gebouw heeft niet alleen DBBS nodig, maar bijvoorbeeld ook klimaatinstallaties, brandinstallaties en 230 Volt voorzieningen”, zegt Erwin. “Unica kan deze installaties leveren én heeft ervaring met de Algemene Beveiligingseisen Defensie Opdrachten (ABDO) en de organisatiecultuur. Door informatie breed te delen kunnen we Defensie optimaal faciliteren bij alle toekomstige vastgoeduitdagingen.”

“Sinds de start zes jaar geleden, is de wereld enorm veranderd. Dat heeft gevolgen voor de eisen waaraan het systeem moet voldoen”

Erwin van Slooten, commercieel manager bij Unica Special Security Projects

Steile leercurve

Defensie, Unica en Thales zijn drie heel verschillende organisaties, die samenwerken in een dynamisch spanningsveld. “Zeker in het begin hebben we elkaar echt moeten vinden, maar nu zijn we samen goede stappen aan het zetten”, zegt Erwin. We hebben een flinke professionaliseringsslag gemaakt met elkaar, met name op het gebied van het inrichten en naleven van processen, security awareness en het borgen van de informatieveiligheid. We profiteren met ons hele netwerk van bedrijven van die opgedane kennis. Unica wordt vaker betrokken bij projecten die een ABDO-accreditatie vereisen. Kortom, Unica opereert op het hoogste niveau. En dit is pas het begin.”