Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
Lars Kurznack, partner bij het in duurzaamheid gespecialiseerde consultancybureau ERM:

“Unica heeft de expertise om klanten door deze revolutie heen te helpen”

ERM is wereldwijd het grootste onafhankelijke managementconsultancybureau op het gebied van duurzaamheid. De organisatie telt meer dan 7.500 medewerkers en heeft vestigingen in tientallen landen. ERM beschikt over een unieke combinatie van strategie transformatie capabilities en diepgaande technische kennis over duurzaamheidsthema’s, zoals biodiversiteit, klimaat en de energietransitie. Dat is de reden dat Unica het bureau in 2022 inschakelde voor de aanscherping van zijn duurzaamheidsstrategie. Dit gestructureerde raamwerk legt een steviger duurzaam fundament onder het ondernemerschap van Unica. Daarnaast is het een cruciaal hulpmiddel voor het versterken én uitvoeren van duurzaamheidsambities.

21x efficiënter

Lars Kurznack, partner bij ERM, adviseert bedrijven al twintig jaar op het gebied van duurzaamheid. Hij is blij om te zien dat duurzaamheid bij steeds meer bedrijven hoog op het prioriteitenlijstje staat. Toch onderschatten nog veel ondernemingen de kansen die duurzaamheid hen kan brengen. “Om als wereld bijvoorbeeld uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn, moeten we terug van 768 naar 30 gram CO2 per bruto binnenlands product in dollar. Oftewel, het moet 21 keer efficiënter in 2050! Dat is de opdracht waar we voor staan”, zegt Lars. “Elke asset in onze omgeving – of dat nu een gebouw is, een installatie, huis of fabriek – dient de komende jaren verduurzaamd te worden. Daarmee staan we aan het begin van een nieuwe industriële revolutie. Bedrijven willen blijven groeien, maar moeten tegelijkertijd hun CO2-emissies omlaag brengen. Dat is op zich geen hogere wiskunde, maar wel een totaal nieuw speelveld. Veel bedrijven zijn zoekende hoe ze met duurzaamheid moeten omgaan en welke kansen dit nieuwe speelveld hun organisatie biedt.”

“Unica wil duurzaamheid operationaliseren; écht waarmaken wat ze zegt dat ze doet”

Lars Kurznack, partner bij het in duurzaamheid gespecialiseerde consultancybureau ERM

Toegevoegde waarde

Toen Lars voor het eerst voet over de drempel zette bij Unica, zag hij een succesvol bedrijf dat een volgende stap wilde zetten in zijn corporate strategie – met al veel oog voor duurzaam ondernemerschap. “Unica heeft een goede naam en ontzettend veel technische kennis en expertise. Daarmee kan zij klanten helpen bij de energietransitie. Duurzaamheid biedt Unica de kans om zijn toegevoegde waarde te tonen en meer impact te hebben bij klanten.”

Overigens benadrukt Lars dat het bij een goede bedrijfsvoering allang niet meer alleen draait om financiële prestaties. “Medewerkers, klanten, ketenpartners en andere stakeholders verwachten dat een bedrijf ergens voor staat. Zeker met de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijk dat het heel zichtbaar is wat voor bedrijf je wilt zijn en welke impact je hebt op je omgeving. Dat heeft Unica goed begrepen. Duurzaam ondernemerschap is een van de pijlers van de bedrijfsstrategie. En bij Unica is dit beslist geen holle frase: dit is een bedrijf dat écht wil naleven wat ze zegt.”

Lars en zijn team werden gevraagd om te helpen bij het verder structureren van duurzaam ondernemerschap binnen de organisatie. Lars: “Hoe kunnen we duurzaamheid verder operationaliseren binnen de strategie? Op welke thema’s moeten we ons richten? Welke initiatieven moeten we ontplooien? Hoe kunnen we er waarde mee creëren voor onze klanten? En wat wordt ons narrative, het strategische verhaal waarmee wij ons als technisch dienstverlener kunnen onderscheiden?”

Meten en sturen

De directie van Unica had volgens Lars al een duidelijk beeld van de rol die duurzaamheid in de strategie van de onderneming zou moeten spelen. Met een materialiteitsanalyse werd geïnventariseerd welke thema’s medewerkers, klanten en andere stakeholders belangrijk vinden en op welke manier Unica invulling kan geven aan het begrip duurzaamheid binnen de strategie. Zo werden er vijf thema’s geselecteerd en vertaald in doelstellingen en kritieke prestatie-indicatoren (kpi’s). Lars: “Kpi’s zijn ontzettend belangrijk, want hiermee kun je meten of je op de goede weg bent en eventueel tussentijds bijsturen. Met het middenmanagement en de verschillende bedrijven hebben we ook operationele activiteiten vastgesteld. Dat hebben we gedaan omdat het vertalen van de duurzaamheidsambities naar de dagelijkse business hier het meest complex is.”

Lars legt uit: “De uitdagingen zijn het grootst voor de medewerkers die bij klanten aan tafel zitten. Zij moeten duurzaamheid onderdeel maken van de dagelijkse business en waarmaken wat Unica zegt. Dit doe je door ervoor te zorgen dat duurzaamheid klantorganisaties verbetert. Als je weet wat de komende jaren de grootste uitdagingen zijn van jouw klanten, kun je daar producten en diensten op ontwikkelen. En vol vertrouwen het gesprek aangaan.”

Concrete resultaten

Lars kijkt met plezier terug op zijn samenwerking met Unica. “ERM en Unica zijn beide maatschappelijk georiënteerde bedrijven en steunen allebei op technische expertise, waardoor we elkaar vonden in oog voor detail en pragmatisme. Unica heeft een sterk management. Het bedrijf wil heel graag vooruit, is lange termijn georiënteerd en mens-gedreven. Dat is best bijzonder. Onze ideeën over hoe je duurzaamheid werkbaar maakt, werden enorm gewaardeerd. Ik wens Unica voor de toekomst focus: samenhang tussen de verschillende duurzaamheidactiviteiten zorgt ervoor dat je efficiënt en effectief bent en daarmee duurzaamheid daadwerkelijk operationaliseert in de organisatie. Ook hoop ik dat het Unica lukt om zijn ambities om te zetten in concrete resultaten, waar we als maatschappij iets aan hebben.”