Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
Margot Palmen, Hoofd Fondsenwerving bij Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe:

“Samen investeren in een duurzame toekomst voor volgende generaties”

Het Nationale Park De Hoge Veluwe is een natuurgebied van 5.400 hectare met een divers landschap van onder andere naald- en loofbos, heide, zandverstuivingen en grasvlakten. Het Park is de nalatenschap van Anton Kröller en Helene Kröller-Müller. Dit echtpaar kocht begin twintigste eeuw verschillende landerijen, waar zij onder andere moeflons (kleine, wilde schapen), wilde zwijnen, edelherten, reeën – en enige tijd zelfs kangoeroes – uitzetten voor de privéjacht.

Door financiële problemen droeg het echtpaar Kröller-Müller het terrein in 1935 over aan de Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Deze zorgt sindsdien voor het duurzaam beheer en de exploitatie van het Park. In 2022 trok De Hoge Veluwe 550.000 bezoekers. Zij kunnen wandelend of op een van de 1.800 witte fietsen de natuur in en genieten van kunst in het Kröller-Müller Museum. Ook heeft het Park bijzondere architectuur, zoals Jachthuis Sint Hubertus van de Amsterdamse architect Berlage en het Park Paviljoen dat meerdere architectonische prijzen gewonnen heeft.

Klimaat-robuuste bossen

Margot Palmen is Hoofd Fondsenwerving van Het Nationale Park De Hoge Veluwe. “Het onderhoud en beheer van het Park is een kostbare aangelegenheid. Veel mensen denken dat Het Nationale Park De Hoge Veluwe volledig gefinancierd wordt door de overheid, maar dat is niet zo. We zijn al meer dan 87 jaar zelfstandig en grotendeels – 88 % – onafhankelijk van subsidies”, vertelt Margot. “Het geld dat we ophalen met sponsoring, donaties en giften besteden we aan bijzondere projecten. Deze zijn allereerst gericht op behoud van de biodiversiteit. Dat is een van onze grootste zorgen, aangezien er op De Hoge Veluwe veel zeldzame vogels, insecten en planten leven. Maar liefst meer dan 100 in het Park voorkomende soorten staan op de rode lijst van bedreigde diersoorten. En door de temperatuurstijging in Nederland heeft bijvoorbeeld ook de fijnspar het zwaar. Daarom investeren we in de aanplant van klimaat-robuuste bossen.”

Educatie is een tweede pijler waar het Park vol op inzet. “‘Kinderen moeten de natuur in’, schreef Helene Kröller-Müller honderd jaar geleden in de statuten – in een zwierig handschrift met een groot uitroepteken erachter. Dat schoolkinderen les krijgen over de natuur vinden we nog steeds belangrijk”, zegt Margot. “Daarom willen we ons ondergrondse museum Museonder vernieuwen. Tot slot willen we dat het Park optimaal toegankelijk is voor het publiek. Ook daar is geld voor nodig.”

“De Hoge Veluwe is een unieke plek die bij veel mensen in het hart zit”

Margot Palmen, Hoofd Fondsenwerving bij Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe:

Herwaardering van de natuur

De huidige koopkrachtcrisis is voor de twee fondsenwervers van De Hoge Veluwe een extra uitdaging om bedrijven aan zich te binden. “Tegelijk is De Hoge Veluwe een unieke plek die bij veel mensen in het hart zit”, weet Margot. De coronajaren hebben ook iets positiefs opgeleverd: “Veel mensen hebben de natuur herontdekt en realiseren zich dat hier allerlei uitdagingen liggen, zoals klimaatverandering en biodiversiteit. Deze herwaardering van de natuur ziet Margot ook terug in het bedrijfsleven. “Steeds meer organisaties nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en formuleren ambitieuze duurzaamheidsambities. Dat hoeft geen ver-van-mijn-bed-show te zijn, want ook in Nederland hebben we veel unieke landschappen.”

Win-winsituatie

Bij elke samenwerkingsovereenkomst tussen een bedrijf en ‘de groene schatkamer van Nederland’ draait het om maatwerk om te komen tot een win-winsituatie. Margot: “We gaan altijd op zoek naar gezamenlijke doelstellingen, luisteren naar de duurzame ambities van een bedrijf en denken mee over de mogelijkheden. Ons Park Paviljoen is de ideale locatie voor een vergadering, teamdag, zakenlunch of diner. Ook nodigen we jaarlijks zo’n veertig CEO’s en decision makers uit voor een netwerkbijeenkomst. Unica heeft in 2022 een aantal intern en extern gerichte evenementen bij ons georganiseerd. Daarmee hebben zij collega’s, klanten en relaties een positieve ervaring bezorgd. Want samen wandelen, fietsen, genieten van kunst en vergaderen middenin de natuur; dat is een bijzondere ervaring.”

Ondernemend en innovatief

Margot heeft Unica het afgelopen jaar leren kennen als een “fijn en ondernemend bedrijf dat in oplossingen denkt”. En ze ziet meer overeenkomsten met haar eigen organisatie. “Unica en De Hoge Veluwe zijn allebei ongeveer in dezelfde periode begonnen als familiebedrijf. We zijn beide onafhankelijk, initiatiefrijk en altijd op zoek naar innovatieve oplossingen. Zo hebben wij in 2020 met een helikopter duizenden kilo’s steenmeel uit Noorwegen uitgestrooid om de door stikstof verschraalde en verzuurde heide nieuw leven in te blazen. Dat was een vrij revolutionair idee van onze vrijwilligers en onderzoekers van Wageningen University & Research.”

Dat brengt Margot op gezamenlijke inspanning en trots op het werk en de organisatie. “Ook dit zie ik bij Unica. Net als de filosofie dat er meer is in het leven dan geld verdienen, namelijk betrokkenheid, zorg en aandacht voor mens en natuur. Samen investeren in een duurzame toekomst voor volgende generaties; ik hoop dat Unica en De Hoge Veluwe dat nog vele jaren samen mogen doen!”