Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
Wouter Everaert (CEO van SilverFalcon Datacenter) en Arno Uiterweerd (managing director van Unica Datacenters):

“SilverFalcon datacenter in Westpoort wordt een voorbeeld voor de wereld”

Investerings- en ontwikkelingsmaatschappij SilverFalcon houdt zich bezig met grote stedelijke ontwikkelprojecten en complexe gebiedsontwikkeling in Europa, met een focus op de Benelux en het Verenigd Koninkrijk. Momenteel werkt het bedrijf onder meer aan ‘The Ensemble’ in Amsterdam Zuidoost. Dit is het meest duurzame hoogbouw mixed-use project van Amsterdam van bijna 85.000 vierkante meter met huurwoningen, kantoren en sociaalmaatschappelijke en commerciële voorzieningen.

SilverFalcon onderscheidt zich doordat het specifieke functies combineert om positieve spin-off effecten te hebben, waarmee gebouwen duurzamer en future-proof worden. Ook als het gaat om datacenters, de tweede pijler van het bedrijf. In het datacenter in Westpoort worden daarom meerdere duurzame technologieën toegepast. Cordeel tekent voor de ruwbouw en de gevel. Unica Datacenters verzorgt het ontwerp en de bouw van het onderstation, en de engineering en installatie van alle techniek. Eind 2024 wordt de eerste toren opgeleverd en kort daarna in gebruik genomen. De overige twee torens volgen gefaseerd daarna.

Duurzame stappen

“Vroeger regelde elk bedrijf zijn eigen datagebruik en -opslag. Qua energiegebruik en koeling is dat zeer inefficiënt. De verschuiving naar grootschalige opslag in datacenters is dan ook een positieve ontwikkeling, want dat is veel professioneler én duurzamer”, zegt Wouter Everaert, CEO van SilverFalcon. Hij vertelt dat de sector de laatste jaren flinke slagen heeft gemaakt op het gebied van koeling, stroom- en watergebruik, warmtehergebruik én servertechnologie. “De huidige datacenters zijn zo betrouwbaar: een storing is wereldnieuws. Het kan en moet natuurlijk nóg efficiënter, maar de sector groeit zo duurzaam mogelijk. En hoewel de voor de hand liggende ingrepen ondertussen gemeengoed zijn geworden, zijn er nog voldoende mogelijkheden om het beter te doen. Met nieuwe technieken op het gebied van gebouwtechniek en IT infrastructuur, en operationele methoden en combinaties daarvan, kunnen wij een voorbeeld stellen voor de sector.”

Arno Uiterweerd, managing director van Unica Datacenters, knikt instemmend. Hij heeft een mooie vergelijking: “De huidige Volkswagens zijn 130 % zuiniger dan de allereerste modellen. Nieuwe datacenters zijn maar liefst 1.200 % zuiniger dan de oudere; een verschil van dag en nacht.”

“Datacenters vormen de noodzakelijke infrastructuur van al ons dataverkeer. Hoe meer data wij gebruiken, des te meer we datacenters nodig hebben”

Wouter Everaert (CEO van SilverFalcon Datacenter) en Arno Uiterweerd (managing director van Unica Datacenters)

Publieke opinie

SilverFalcon datacenter gaat evengoed een beroep doen op het elektriciteitsnet in het westelijk havengebied in Amsterdam, dat inmiddels vol is. Dit betekent dat nieuwe bedrijven niet kunnen worden aangesloten en bestaande bedrijven niet kunnen uitbreiden. Dat er wel ruimte is voor een groot datacenter is voor veel mensen moeilijk te begrijpen. “We hebben inderdaad een grote aansluiting”, zegt Wouter, “maar toen we deze een paar jaar geleden kregen, was dat geen enkel probleem. De huidige problemen waren op dat moment nog niet – zo snel – te voorzien. De oorlog in Oekraïne en de energiecrisis hebben de energietransitie en elektrificatie nog meer in een stroomversnelling gebracht.”

Arno is ook bekend met de vaak negatieve publieke opinie over datacenters. “Maar zet alle datacenters maar eens wereldwijd één uur uit. Dan denkt iedereen er waarschijnlijk heel anders over”, denkt hij. “We gebruiken allemaal steeds meer data; zakelijk en privé. We maken gebruik van clouddiensten en vergaderen via online videoverbindingen. We zitten op social media, kijken Netflix en TikTok-filmpjes, en er is steeds meer rekenkracht nodig voor Artificial Intelligence-toepassingen zoals ChatGPT. Datacenters en glasvezelverbindingen vormen de noodzakelijke infrastructuur van al dat dataverkeer: het internet. De uitdrukking ‘If the cloud grows, you need more sky’ zegt precies waar het op staat. Hoe meer data wij gebruiken, des te meer we datacenters nodig hebben.”

Mooi en circulair

Naar Europese begrippen is het datacenter in Westpoort niet uitzonderlijk groot. Wel bijzonder is dat SilverFalcon allerlei vernieuwende technologieën tegelijk gaat toepassen. Wouter somt op: “We gaan voor het eerst op grote schaal lucht- en vloeistofkoeling met elkaar combineren, het stroomgebruik voor alle secundaire processen en het watergebruik terugdringen. We zullen geen drinkwater meer gebruiken voor de koeling. Verder willen we met dit datacenter op grote schaal warmte hergebruiken. En nauw samenwerken met stakeholders in de omgeving om onder meer in de toekomst waterstof te gaan gebruiken in het datacenter. De noodstroomgeneratoren werken op fossielvrije en hernieuwbare diesel, wat voor een lagere CO2-uitstoot zorgt. En last but not least hebben we gekozen om dit datacenter te bouwen op een goed bereikbare, industriële locatie en op een beperkte grondoppervlakte. Zo maken we minimaal gebruik van de open ruimte en waardevolle landbouw- of stedelijke grond. Het datacenter in Westpoort wordt een mooi en circulair gebouw, dat in de toekomst mogelijk zelfs een andere functie kan krijgen.”

Toekomst

Voor Unica Datacenters is het ontwerp, de bouw en het onderhoud en beheer van datacenters corebusiness. Dat vindt Wouter prettig samenwerken. “We hebben Unica leren kennen als een gedegen en ervaren partij. Zoals altijd zijn de mensen die de projectteams bevolken cruciaal voor het slagen van een project. Bij Unica hebben we mogen ervaren dat er uitstekende mensen werken die er, met een positieve drive, samen met ons iets moois van willen maken. Onze samenwerking is transparant: we kijken bij elkaar in de keuken en denken samen na over innovatieve oplossingen. Denk aan de inplanting van een datacenter als volwaardig onderdeel van het energiesysteem. Ik heb veel zin in de komende maanden en jaren.”

Arno sluit zich hierbij aan: “De ontwikkelingen gaan zo snel, dat niet valt te voorspellen wat het volgende wordt. Dat is het leuke van onze branche: als je denkt te weten waar het naartoe gaat, zit je er meestal naast.”