Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
Willem Bijlsma, directeur van Tenergy

“Klanten hebben veel interesse in ons softwareplatform voor energiebalancering”

Het nieuws dat Tenergy werd overgenomen door Unica zal sommigen aanvankelijk wellicht hebben verbaasd. Gaat Unica nu ineens de tuinbouwsector betreden?

Energiebalancering

Het antwoord op deze vraag is: nee. “De sector is vanwege zijn innovatieve karakter wel interessant voor Unica om kennis op te doen”, zegt Willem Bijlsma, directeur van Tenergy. “Door elektriciteit in te kopen voor belichting en stroom terug te leveren aan het net middels een wkk-systeem levert de glastuinbouw een wezenlijke bijdrage aan de energiebalancering in Nederland en het vermarkten van elektriciteit. De sterke stijging van duurzame elektriciteitsproductie door zon en wind als gevolg van de energietransitie resulteert steeds vaker in netcongestie, waarbij het aanbod van elektriciteit groter is dan de transportcapaciteit van het net. Toegang tot de balanceringsmarkten van Tennet waarop dit in evenwicht wordt gebracht, biedt daarom enorme kansen voor Unica. Klanten en partners van Unica staan te springen om ons softwareplatform voor energiebalancering.”

Visionaire Fries

Willem Bijlsma is een nuchtere Fries, opgegroeid op het melkveebedrijf van zijn ouders. Wie hem een beetje kent, weet dat Willem houdt van aanpakken. Het liefst een beetje snel. Deze karaktereigenschappen, gecombineerd met een visionaire blik, vormen de basis van zijn bedrijf Tenergy. “Eind jaren negentig ging ik na mijn hts-opleidingen Energietechniek en Bedrijfskunde werken bij Essent. Het was de tijd van de liberalisering. De energiemarkt was vrij om nieuwe producten te ontwikkelen en kansen te benutten. Maar bij de grote energiebedrijven zaten ze met hun kont in de vensterbank met de rug naar buiten. Wel in staat om plannen te maken, maar niet om ze uit te voeren. Ik heb geprobeerd om hier verandering in te brengen, maar het ging me allemaal te langzaam.”

Volautomatisch aansturen

Dat is de reden dat Willem in 1999 van start ging met Tenergy en enkele ‘energie-bv’s’, gericht op gezamenlijke wkk-exploitatie voor verschillende glastuinbouwbedrijven. “In eerste instantie gingen we bedrijven in de glastuinbouw helpen met technische ontwerpen en optimale stroom- en gasinkoop door de oprichting van een groot inkoopcollectief”, vertelt Willem. “In 2004 kwam het Tenergy softwareplatform erbij. Als een van de eersten in Nederland gingen wij installaties van klanten volautomatisch aansturen door de energieprijs van verschillende marktplaatsen met elkaar te vergelijken. En sinds 2015 bouwen, reviseren en onderhouden we ook warmtekrachtkoppelingen met Engine Competences Services.”

Marktverbreding

Tenergy telt momenteel ruim 20 medewerkers. Dankzij de platte organisatiestructuur worden besluiten snel genomen en kan het bedrijf zich volledig richten op ontwikkeling en innovatie. “In de loop der jaren hebben we concurrentie gekregen, maar wij bieden nog steeds de meeste functionaliteit en flexibiliteit”, zegt Willem trots. “Wij bieden onze klanten maatwerk. In de glastuinbouw doen we dat als exclusieve partner van Eneco, waar het om verkoop van balanceringsvermogen gaat. Maar onze technologie en zelf ontwikkelde softwareplatform voor energiebalancering zijn ook interessant voor bedrijven in andere sectoren, zoals de industrie en zorgsector.”

“Tenergy en Unica vullen elkaar technisch inhoudelijk perfect aan en er is een fijne persoonlijke klik”

Willem Bijlsma, directeur van Tenergy

Willem droomde al een tijdje van marktverbreding. “Door onze operationele organisatie te versterken zouden we dit kunnen realiseren”, zegt hij. “Bovendien zou ik hierdoor zelf meer strategisch en commercieel bezig kunnen zijn. Ik ben 58 en mag graag werken, maar ik hoef ook weer niet tot mijn 70ste door. Mijn kinderen zijn nog te jong om het bedrijf over te nemen, dus ik ben in de zomer van 2022 op zoek gegaan naar een geschikte overnamekandidaat die technisch en strategisch bij ons past.”

Persoonlijke klik

Voor Willem brak een tijd aan van veel gesprekken voeren, informatie verzamelen en indrukken laten bezinken. “Ik was verrast hoeveel partijen er geïnteresseerd waren in het bedrijf, waarvan ook een aantal uit het buitenland. Met een aantal bedrijven ben ik het gesprek aangegaan. De gesprekken met Arjen Leenhouts, commercieel directeur van Hellemans Consultancy, en Jan Willem Keur, clusterdirecteur van Unica Energy Solutions, bevestigden keer op keer het gevoel dat Unica de juiste partner is. Voor het bedrijf, de medewerkers en voor mijzelf. Er liggen ontzettend veel kansen voor Tenergy bij de klanten en Unica’s ketenpartners van. Unica heeft een stevige operationele organisatie, we vullen elkaar technisch inhoudelijk perfect aan en er is een fijne persoonlijke klik.”

Unica Energy Solutions

In juni 2023 werden de handtekeningen onder het overnamecontract gezet. Sindsdien maakt Tenergy deel uit van het bedrijvencluster Unica Energy Solutions, dat is gespecialiseerd in integrale energievraagstukken zoals energie-inkoop, energieopwekking en energiemanagement. “Het is een relatief klein en laagdrempelig cluster, zodat de werkzaamheden gemakkelijk in elkaar schuiven”, zegt Willem. “We steken momenteel veel tijd in kennisdeling en worden door de andere Unica-bedrijven regelmatig meegevraagd naar klanten. Dit heeft al tot concrete opdrachten geleid, bijvoorbeeld voor mooie bedrijven als Cosun – voorheen Suiker Unie – en Aviko. Als we zo doorgaan kunnen we met Tenergy hopelijk binnen 5 jaar verdubbelen. We zijn nu op zoek naar operationele specialisten aan wie ik alle kennis die in mijn hoofd zit kan overdragen. Het fijne is dat de samenwerking binnen Unica op een heel natuurlijke manier zijn beloop krijgt. Er is nog genoeg te doen, maar dat voelt goed.”