Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.
2020

Coronajaar 2020

Het jaar 2020 zal de geschiedenisboeken ingaan als het jaar van de coronacrisis. Ook in de bedrijfsvoering van Unica stond dit thema vanaf maart centraal.

2020

Economische waarde

Mede vanwege de beperkte effecten van de coronacrisis op de bedrijfsactiviteiten, kon Unica opnieuw een forse groei noteren. Unica boekte in 2020 een productieomzet van € 539 miljoen (2019: € 483 miljoen).

2020

Prestaties per cluster

De meer dan 30 zelfstandige bedrijven waaruit Unica bestaat, zijn georganiseerd in negen clusters. Elk van deze clusters heeft een eigen specialiteit of focusgebied en groeistrategie.

2020

Commercie

Dat Unica steeds meer voorziet in complexe technologische oplossingen, kwam in 2020 tot uiting in een aantal bijzondere opdrachten.

2020

Strategie

Onder invloed van de coronacrisis steeg in 2020 ook de werkloosheid.

2020

Aandeelhouders

De samenwerking met de aandeelhouders was in 2020 onverminderd goed. Sinds 2017 heeft investeerder Triton een meerderheidsbelang, naast de familie Van Vliet die als grondlegger van het bedrijf nog als grootaandeelhouder nauw bij Unica betrokken is.

2020

Acquisities

Naast autonome groei vult Unica zijn groeidoelstellingen ook in met gerichte acquisities. In 2020 heeft Unica drie bedrijven toegevoegd aan zijn netwerk.

2020

Netwerk van bedrijven

Speerpunt in de strategie van Unica is het bedrijfsmodel van een netwerk van bedrijven met decentraal ondernemerschap.

2020

Innovatie

Een goed voorbeeld waarin de gevarieerde dienstverlening van Unica tot zijn recht komt, is het digitale platform Building Insight. Op dit in 2020 ontwikkelde dataplatform komen diverse kennisgebieden uit het Unica-netwerk samen.

2020

Continue verbetering

Verdere professionalisering van processen levert een bijdrage aan de resultaten van Unica en de toegevoegde waarde aan klanten.

2020

Risicomanagement

De grondhouding van Unica ten aanzien van risicobeheersing is het structureel, geïntegreerd en tijdig identificeren van kansen en risico’s en die vervolgens benutten dan wel mitigeren.

2020

Strategisch

Op strategisch niveau was 2020 vanwege de coronacrisis een jaar van onbekende risico’s. Desalniettemin kon Unica een aantal instrumenten inzetten om de grootste bedreigingen te beheersen.

2020

Operationeel

Om de juridische en financiële risico’s bij de uitvoering van opdrachten te beperken zijn binnen Unica talrijke maatregelen van toepassingen.

2020

Financieel

Om de financiële risico’s in de bedrijfsvoering te beperken is een financieel dashboard ontwikkeld dat voorziet in eenduidige evaluatie van de financiële prestaties van alle clusters.

2020

Digitaal

De digitale transformatie die Unica intern en extern doormaakt brengt ook nieuwe risico’s met zich mee.

Toon meer resultaten