Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Afvalstromen

Hieronder is een verdeling te zien van de afvalstoffen van Unica in 2020. Van enkele vestigingen zijn de afvalstromen onbekend, deze zijn niet in het totaalvolume meegenomen. Jaarlijks wordt de verdeling van afvalstoffen inzichtelijk gemaakt. Afval dat van bouwplaatsen komt is niet inzichtelijk omdat dit niet onder de verantwoordelijkheid van Unica wordt afgevoerd. De verwerkingsmethode van de afvalstromen is conform de Nederlandse maatstaven.