Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Prestaties per cluster

De meer dan 30 zelfstandige bedrijven waaruit Unica bestaat, zijn georganiseerd in negen clusters. Elk van deze clusters heeft een eigen specialiteit of focusgebied en groeistrategie. Hoewel de omvang en bijdrage aan de resultaten van Unica in absolute zin verschilt, heeft elk van de bedrijvenclusters in 2020 een positieve bijdrage geleverd aan de economische prestaties van Unica. De bedrijvengroep is niet afhankelijk geweest van één sterk cluster, maar elk van de clusters heeft bijgedragen aan de resultaten.

Building Projects

Het cluster Unica Building Projects realiseert alle technische installaties en systemen bij nieuwbouw-, renovatie- en transformatieprojecten. Het cluster heeft in 2020 een stijging laten zien in zowel omzet als resultaat. Daarmee bouwt het cluster voort op het sterke fundament dat in de afgelopen jaren is gerealiseerd.

Building Services

Het focusgebied van het cluster Unica Building Services is het beheren, onderhouden, inspecteren en keuren van gebouwgebonden installaties. Met veertien vestigingen door heel Nederland is dit cluster het meest zichtbare en in omvang grootste onderdeel van het Unica netwerk van bedrijven. De doelstelling om in 2020 de marge sterk te verbeteren is vanwege de coronacrisis maar gedeeltelijk behaald. De impact van de coronamaatregelen kreeg met name zijn beslag in dit cluster, dat desondanks een duidelijke margestijging realiseerde.

Fire Safety

Als specialist in brandveiligheidsoplossingen is Unica Fire Safety al enkele decennia een zelfstandig opererend cluster binnen Unica. De prestaties in zowel omzetgroei als rendement zijn net als in voorgaande jaren onverminderd sterk, waarmee het cluster ook in 2020 een belangrijke bijdrage leverde aan de resultaten van Unica.

Access & Security

Het cluster Unica Access & Security richt zich op complexe toegangs- en beveiligingsvraagstukken en heeft sinds enkele jaren een zelfstandige positie in het netwerk van Unica-bedrijven. Na een sterke groei in 2019 presteerde dit cluster in 2020 naar verwachting, met een gecontroleerde stabiele omzetgroei en een verdere stijging van het rendement.

Building Intelligence

Vanuit het cluster Unica Building Intelligence worden oplossingen geboden voor gebouwautomatisering, data-analyse en Internet of Things (IoT). Daarmee zijn klanten in staat om alle technische installaties in een gebouw te integreren tot smart buildings. De toenemende aandacht voor intelligente gebouwautomatisering biedt veel marktpotentieel, wat tot uitdrukking komt in de groei van de omzet en het resultaat van dit cluster. Door de acquisitie van Numan & Kant in maart 2020 kreeg de groei een extra impuls. Dankzij die uitbreiding behoort Unica Building Intelligence tot de grootste aanbieders van oplossingen voor intelligente gebouwautomatisering in Nederland.

Energy Solutions

Het cluster Unica Energy Solutions opereert in het hart van de energietransitie. Met diensten voor energiemanagement, energie-inkoop en duurzame, toekomstgerichte oplossingen voor de gebouwde omgeving helpt het klanten bij de invulling van de klimaatdoestellingen. Na enkele jaren van stabilisatie van de resultaten vanwege de uitwerking van alle klimaatregelingen, liet het cluster in 2020 een duidelijke groei zien in de resultaten ten opzichte van 2019. De gespecialiseerde kennis binnen dit cluster wordt bovendien door de andere bedrijvenclusters van Unica ingezet om hun oplossingen op een zo klimaatvriendelijk mogelijke wijze aan te bieden.

ICT Solutions

Het cluster Unica ICT Solutions verzorgt de levering, implementatie, het beheer en onderhoud van de ICT-voorzieningen. De resultaten van het cluster waren in 2020 onverminderd goed, mede door de toenemende aandacht voor thuiswerkoplossingen waarin dit cluster kan voorzien. Onder invloed van die ontwikkeling neemt de aandacht voor professionele ICT-voorzieningen de komende jaren naar verwachting toe en zijn de groeiperspectieven voor Unica ICT Solutions gunstig.

Industry Solutions

Het cluster Unica Industry Solutions verzorgt met kennis van industriële automatisering, procestechnologie, werktuigbouwkunde en hardware engineering complete oplossingen voor de industriële sector. In 2020 is de omzet sterk gestegen, waarbij de stijging voor een belangrijk deel het resultaat was van de acquisities van PCT Koudetechniek en Van Kempen Koudetechniek. De acquisities geven toegang tot nieuwe expertise en marktsegmenten waarin het cluster nog maar beperkt vertegenwoordigd was. De toegenomen omzet en rendement in 2020 onderschrijven het belang van industriële oplossingen in de groeistrategie van Unica.

Datacenters

In tegenstelling tot de overige clusters noteerde Unica Datacenters, dat intelligente en technologisch complexe datacenters realiseert en onderhoudt, in 2020 een kleine omzetdaling. Die daling komt hoofdzakelijk door het verschuiven van de start van een groot project, waardoor een deel van de verwachtte werkvoorraad wegviel. Eind 2020 is het contract getekend en inmiddels is het project gestart, waardoor herstel van de omzetgroei in het komende jaar wordt verwacht.