Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

5 - Debiteuren

Bedragen in 1.000 euro’s

2020

2019

Debiteuren

79.219

68.851

Voorziening dubieuze debiteuren

-2.353

-1.742

 

76.867

67.109

De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

Liquide middelen

Voor een bedrag van € 2.989.000 (2019: € 1.542.000) staan de liquide middelen op geblokkeerde rekeningen en staan derhalve niet ter vrije beschikking van de groep.