Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Commercie

Dat Unica steeds meer voorziet in complexe technologische oplossingen, kwam in 2020 tot uiting in een aantal bijzondere opdrachten. In december ondertekende staatssecretaris Barbara Visser een contract voor de vernieuwing van de IT-ruggengraat van Defensie. Als onderdeel van het consortium Athena gaat Unica daar de komende jaren samen met IBM en Atos invulling aan geven. Steeds vaker werkt Unica aan opdrachten waarbij hoogtechnologische kennis gecombineerd wordt met strenge geheimhoudingseisen omwille van veiligheid of vertrouwelijkheid. Zo werkte Unica in 2020 ook aan projecten bij ASML en Shell en is de uitrol van het Defensie Bewakings- en Beveiligingssysteem (DBBS) in samenwerking met Thales in volle gang.

“Als je samen op reis gaat, kun je elkaar maar beter aardig vinden”

Unica blijft ook goed vertegenwoordigd in segmenten waarin het de afgelopen jaren veel ervaring opdeed. Ondanks corona konden werkzaamheden voor zorginstellingen met inachtneming van de nodige voorzorgsmaatregelen worden voortgezet. De domeinkennis van Healthcare werd in 2020 succesvol in de praktijk gebracht bij de realisatie van de afdeling radiologie en alle poliklinische afdelingen van het St. Jansdal Ziekenhuis. Voor Rijnstate verzorgde Unica in het verleden al verschillende projecten en in 2020 werd de overeenkomst getekend voor de realisatie van een nieuwe ziekenhuisvoorziening in Elst. Ook buiten ziekenhuizen wordt de kennis van Unica binnen het zorgdomein erkend. In 2020 werd bijvoorbeeld de opdracht verkregen voor de nieuwbouw van verpleeghuis Joachim & Anna van zorgorganisatie De Waalboog in Nijmegen. Een ander voorbeeld is de opdracht die Unica in 2020 verkreeg van Zinzia Zorggroep, om de verpleegorganisatie te begeleiden in de ICT-transformatie.

De Koepel, Haarlem

Waar het accent in de traditionele projectenorganisatie in het verleden vaak op nieuwbouw lag, neemt de laatste jaren de relevantie van transformatieprojecten toe. Een sprekend voorbeeld is De Koepel in Haarlem. De monumentale koepelgevangenis en het omliggende terrein krijgt de komende jaren een publiek/maatschappelijke bestemming, met academisch onderwijs als hart. Unica verzorgt het ontwerp en de realisatie van de gebouwgebonden installaties die verbonden zijn aan deze transformatie, die na voltooiing ruimte biedt aan academisch onderwijs, cinema, bedrijvigheid, horeca, kunst en cultuur.

Dankzij de acquisities van PCT en Van Kempen kreeg Unica met de foodsector in 2020 ook toegang tot een nieuw klantsegment. Beide bedrijven verzorgen koeltechnische oplossingen voor de hele keten, variërend van de productie en verwerking van voedsel tot en met het transport en levering aan de retail. Met de toegang tot de foodsector heeft Unica zich verzekerd van een stabiele nieuwe markt, die vanwege de aard van de producten weinig conjunctuurinvloeden kent.

Een specialisme wat dankzij de acquisitie van Numan & Kant verder versterkt werd, zijn de activiteiten op het gebied van building intelligence. De toepassing van intelligente gebouwautomatisering is steeds vaker onderdeel van transformatie- en modificatieprojecten en kan door de landelijke dekking van Unica Building Intelligence door heel Nederland worden gerealiseerd. Aansprekende opdrachten die in 2020 in dit domein werden verkregen, zijn bijvoorbeeld de gebouwautomatisering voor de grootschalige renovatie van de beddentorens van het Amsterdam UMC en de nieuwe systeeminrichting van de centrale meldkamer van de TU Delft.

Een laatste gebied waarin Unica veel toegevoegde waarde kan bieden, zijn energievraagstukken. In de volle breedte van zijn dienstverlening merkt Unica dat klanten worstelen met het concretiseren van hun klimaatdoelstellingen. Vanuit het cluster Energy Solutions helpt Unica zijn klanten om deze ambities concreet te maken. Op segmentniveau is bijvoorbeeld voor 4.000 scholen Europese en Nederlandse windenergie ingekocht. Honderden klanten zijn daarnaast voorzien van audits en uitgewerkte adviesrapporten voor verplichte energiemaatregelen. Een laatste voorbeeld waarin de kennis van energie-oplossingen binnen Unica goed zichtbaar wordt, is de begeleiding van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). De NFU vertegenwoordigt de acht samenwerkende UMC's in Nederland en werkt onder regie van Unica-bedrijf Hellemans Consultancy middels workshops aan energietransitieplannen die door alle UMC’s als gemeenschappelijke route bewandeld kunnen gaan worden.

Als landelijk opererend technisch dienstverlener verkrijgt Unica ook steeds vaker regio-overschrijdende opdrachten. De gunning van drie percelen van het Rijksvastgoedbedrijf is daar in 2020 het meest sprekende voorbeeld van. Verdeeld over drie regio’s gaat Unica het elektrotechnische en klimaattechnische onderhoud van installaties in 62 rijksgebouwen verzorgen. Unica heeft in de afgelopen jaren meerdere landelijke opdrachten verworven, waarvoor zowel de commerciële als operationele aanpak inmiddels volledig vanuit individuele vestigingen wordt gecoördineerd.

Het Gerechtsgebouw Rotterdam, een van de panden die onderdeel zijn van het contract tussen Rijksvastgoedbedrijf en Unica. Beeld: Dirk Verwoerd

Vanzelfsprekend heeft het optimaal bedienen van bestaande klanten prioriteit in de (commerciële) strategie van Unica. Dat gebeurt primair binnen het eigen cluster, maar Unica kan met gecombineerde diensten van meerdere clusters ook toegevoegde waarde bieden aan klanten. Ter versterking van die positie is een bedrijfsbreed commercieel programma opgezet. Teneinde de algehele beleving en tevredenheid over Unica te meten, wordt vanaf het voorjaar van 2021 ook een uniform klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Daarmee worden de ervaringen over de dienstverlening van alle clusters op gelijke wijze beoordeeld. Dit jaarlijkse uniforme onderzoek is een aanvulling op bestaande methodes om de klantervaringen in beeld te krijgen. De periodieke klantarena’s worden daarvoor ingezet, gecombineerd met korte tevredenheidsmetingen na elk klantbezoek.