Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

1 - Immateriële vaste activa

Bedragen in 1.000 euro's

Goodwill

Ontwikkelings-kosten

Software

Totaal immateriële vaste activa 2020

Totaal immateriële vaste activa 2019

Aanschafwaarde per 1 januari

46.270

2.412

8.926

57.608

49.775

Investeringen

20.196

718

2.792

23.707

7.833

Aanschafwaarde per 31 december

66.466

3.130

11.718

81.315

57.608

      

Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari

13.654

1.788

5.504

20.946

15.894

Afschrijvingen

5.199

323

589

6.111

5.052

Cumulatieve afschrijvingen per 31 december

18.853

2.111

6.093

27.058

20.946

      

Boekwaarde per 31 december

47.613

1.019

5.625

54.257

36.662

Boekwaarde per 1 januari

32.615

624

3.422

36.661

33.881

Goodwill wordt afgeschreven in 7 of 10 jaar. Ontwikkelingskosten en software worden afgeschreven in 5 jaar. Unica Groep BV is voor een bedrag van € 5,0 miljoen (2019: € 3,4 miljoen) verplichtingen aangegaan voor de aankoop van software. Ontwikkelingskosten betreffen kosten van commercieel haalbaar geachte projecten.