Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

16 - Financiële baten en lasten

Bedragen in 1.000 euro’s

 

2020

 

2019

Overige verbonden maatschappijen

  

Overige posten

 

Totaal

Overige verbonden maatschappijen

  

Overige posten

 

Totaal

             

Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren en effecten

0

  

0

 

0

0

  

0

 

0

             

Andere rentelasten en soortgelijke lasten

0

  

-128

 

-128

0

  

-10

 

-10

             
 

0

  

-128

 

-128

0

  

-10

 

-10