Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Kerncijfers

Vijf jaar Unica Groep

Bedragen in 1.000 euro’s

2020

2019

2018

2017

2016

Winst- en verliesrekening

     

Gefactureerde omzet

566.904

496.879

476.532

397.580

358.632

Productieomzet

538.946

483.426

493.821

402.798

356.164

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA)

41.234

38.265

35.230

29.369

20.659

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen immateriële vaste activa (EBITA)

37.545

35.129

32.481

26.565

17.892

Bedrijfsresultaat na afschrijvingen immateriële vaste activa (EBIT)

31.434

30.077

27.666

24.660

17.085

Resultaat voor belastingen (EBT)

30.922

29.982

27.338

24.758

17.371

Nettowinst

21.485

21.249

19.405

17.635

11.963

Cashflow

31.286

29.438

26.969

22.344

15.537

Balans

     

Immateriële vaste activa

54.257

36.661

33.881

35.587

4.594

Materiële vaste activa

9.953

11.249

9.427

9.164

8.021

Financiële vaste activa

107

153

215

331

820

Totaal vaste activa

64.316

48.063

43.523

45.082

13.435

Voorraden

3.262

1.966

2.361

1.509

1.453

Vorderingen

91.867

121.063

82.185

74.570

59.436

Liquide middelen

57.964

14.289

36.490

16.380

26.773

Totaal vlottende activa

153.094

137.318

121.036

92.459

87.662

Totaal activa

217.410

185.381

164.559

137.541

101.097

      

Aandelenkapitaal

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Reserves

61.866

79.910

58.661

39.256

23.621

Aandeel van de rechtspersoon in het groepsvermogen

71.866

89.910

68.661

49.256

33.621

Aandeel van derden in het groepsvermogen

551

107

318

239

1.508

Voorzieningen

5.988

3.985

4.886

4.643

2.859

Kortlopende schulden

139.005

91.379

90.694

83.403

63.109

Totaal passiva

217.410

185.381

164.559

137.541

101.097

Liquiditeits- en solvabiliteitsratio's

     

Current ratio

1,10

1,50

1,37

1,11

1,39

Solvabiliteit

33,1%

48,5%

43,9%

35,8%

33,3%

Rendementsratio's [*]

     

EBT-marge

5,7%

6,2%

5,5%

6,1%

4,9%

EBITA-marge

7,0%

7,3%

6,6%

6,6%

5,0%

EBITDA-marge

7,7%

7,9%

7,1%

7,3%

5,8%

Rendement eigen vermogen

29,9%

23,6%

28,3%

35,8%

35,6%

Investeringen

     

Investeringen in materiële vaste activa

1.770

4.724

3.145

3.914

3.685

Investeringen in immateriële vaste activa

23.707

7.833

2.663

30.969

273

Aantal werknemers einde boekjaar (FTE)

2.843

2.590

2.365

2.201

2.017

Ziekteverzuim

5,2%

5,3%

5,4%

4,8%

4,5%

  • * Rendementsratio's berekend op basis van productieomzet

Voor definities van de financiële instrumenten verwijzen wij u naar de begrippenlijst.