Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Coronajaar 2020

Het jaar 2020 zal de geschiedenisboeken ingaan als het jaar van de coronacrisis. Ook in de bedrijfsvoering van Unica stond dit thema vanaf maart centraal. Uiteraard in het perspectief van de continuïteit van onze activiteiten, maar bovenal met het oog op de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers. Zij verdienen een groot compliment voor hun inzet om de effecten van de coronamaatregelen voor onze organisatie te beperken.

De crisis vraagt veel aanpassingsvermogen van Unica, wat tot uiting komt in talrijke gebieden die in dit verslag worden beschreven. Mede dankzij het sterke fundament dat in de afgelopen jaren is gelegd, zijn de effecten van de coronacrisis voor Unica in 2020 beperkt gebleven.

Drie aspecten hebben een belangrijke rol gespeeld in de crisisbestendigheid van Unica. Allereerst het decentrale ondernemerschap bij de meer dan 30 bedrijven waaruit het Unica-netwerk bestaat. Door het decentrale ondernemerschap en de persoonlijke contacten met klanten konden alle bedrijven bij het uitbreken van de coronacrisis snel schakelen. Samen met klanten kon worden bepaald welke werkzaamheden door konden gaan en welke kansen de verminderde bezetting in gebouwen soms juist boden. Een tweede aspect dat bijdroeg aan het beperken van de effecten van de coronacrisis, is de diversiteit aan specialismen die Unica in zijn bedrijvennetwerk in huis heeft. Door de spreiding van activiteiten werd niet elk van onze bedrijfsactiviteiten geraakt door de crisis. Een laatste aspect dat hielp bij de crisisbestendigheid, is de stabiliteit en diversiteit van het klantportfolio. De focus van Unica op minder conjunctuurgevoelige sectoren, zoals voeding, zorg, pharma en overheid, heeft de effecten van de coronamaatregelen op onze bedrijfsactiviteiten ook beperkt.

Het initiële schokeffect toen half maart de ernst van de coronacrisis duidelijk werd, had een korte periode van verhoogde leegloop tot gevolg waarin er minder werkzaamheden verricht konden worden. Na intensief overleg met klanten en het nemen van diverse operationele en preventieve maatregelen werden bijna alle werkzaamheden binnen een paar weken weer hervat en bleef de derving beperkt. Met inachtneming van talrijke maatregelen kon er veilig doorgewerkt worden aan veel projecten. Brancheorganisaties als Techniek Nederland, maar ook de overheidspartijen die binnen onze sector belangrijke opdrachtgevers zijn, hebben hun kennis en invloed ingezet om dat mogelijk te maken.

Voor het bepalen van de eigen operationele en preventieve maatregelen vanwege de coronacrisis is vanaf begin maart een Crisis Management Team (CMT) ingesteld, conform het crisiscommunicatiebeleid dat in 2019 is opgesteld. Het CMT verzorgde de centrale besluitvorming en coördinatie rondom alle coronamaatregelen, waarbij strikte naleving van de RIVM-richtlijnen het uitgangspunt was. Eén van de belangrijkste richtlijnen betrof het zoveel mogelijk thuiswerken van medewerkers. Daartoe werd de eigen ICT-infrastructuur van Unica binnen een tijdsbestek van 48 uur fors uitgebreid. Waar normaliter circa 150 medewerkers regelmatig van buitenaf de ICT-omgeving benaderden, steeg dit naar gemiddeld 900 medewerkers gedurende de dag. Het gebruik van Microsoft Teams voor onderling overleg is ook verveelvoudigd. Meer dan 2.500 medewerkers binnen Unica maken nu regelmatig gebruik van deze toepassing.