Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

18 - Waarvan aandelen van derden 

Dit betreft het aandeel van derden in de resultaten van Synto BV en Numan & Kant BV.

Transacties met verbonden partijen

Unica Groep BV heeft voor een bedrag van € 1,5 miljoen (2019: € 1,2 miljoen) gefactureerd aan Unica Financial Services BV inzake beheer van WKO-installaties. De vennootschap is met haar moedermaatschappij Prisma Technologies BV een managementovereenkomst aangegaan voor de directievoering.