Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Maatschappelijke betrokkenheid

De expertise van medewerkers zet Unica uiteraard in voor zijn klanten, maar af en toe doet zich een gelegenheid voor dat de kennis ook op maatschappelijk gebied ingezet kan worden. De in 2020 opgestarte samenwerking met de Hartstichting is daarvan een sprekend voorbeeld.

De Hartstichting werkt al jaren aan het vergroten van het netwerk van dag en nacht beschikbare AED’s, defibrillators die een cruciale rol spelen in de overlevingskansen als iemand een hartstilstand krijgt. Verschillende organisaties en particulieren willen wel een AED aan hun pand hangen, maar missen de kennis voor de montage. Unica heeft die technische kennis in huis en heeft met zijn landelijke vestigingennetwerk het bereik om overal in Nederland te ondersteunen.

Om daar invulling aan te geven, doet Unica een beroep op zijn eigen medewerkers. Het bedrijf stelt de montagematerialen, gereedschap en vervoer beschikbaar, de medewerkers wordt gevraagd om in privétijd de installatie van de AED te verzorgen. Op die manier versterkt het project ook de saamhorigheid binnen het bedrijf. Medewerkers kunnen zich aanmelden als vrijwilliger en buiten werktijd de montage voor hun rekening te nemen. De eerste 25 Unica-vrijwilligers hebben zich in 2020 aangemeld. Dat netwerk wordt nog uitgebreid om in 2021 tenminste 150 AED’s voor de Hartstichting te installeren.

Waar de nieuwe samenwerking met de Hartstichting gericht is op Nederland, richt de Unica Foundation zich al meer dan 10 jaar op Nepal. De stichting werd in 2007 op initiatief van Unica opgezet met als doel technische hulpprojecten in ontwikkelingslanden te ondersteunen met kennis en kunde op het gebied van (duurzame) techniek. Door deze op structurele en duurzame wijze te delen met de Nepalese bevolking zijn sinds de oprichting de levensomstandigheden van meer dan 40.000 mensen verbeterd.

De opbrengsten van de Welloop 2020 zijn naar project Ramkot van de Unica Foundation gegaan.

De activiteiten van de stichting worden vanuit Nederland bestuurd door vrijwilligers, die over het algemeen medewerkers zijn van Unica. Zij houden zich onder meer bezig met fondsenwerving om de projecten van de Unica Foundation in Nepal mogelijk te maken. De belangrijkste gelegenheid daartoe is een jaarlijkse sponsorloop. Door de coronacrisis kon deze ‘Welloop’ niet in oorspronkelijke vorm doorgaan, maar werd het evenement op een alternatieve virtuele manier ingevuld. Uiteindelijk bracht de virtuele Welloop een recordbedrag van € 43.955,- op voor de Unica Foundation.

Als decentraal georganiseerde bedrijvengroep ondersteunen alle individuele bedrijven die tot het Unica-netwerk behoren ook diverse lokale en regionale maatschappelijke projecten en verenigingen.