Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Economische waarde

Mede vanwege de beperkte effecten van de coronacrisis op de bedrijfsactiviteiten, kon Unica opnieuw een forse groei noteren. Unica boekte in 2020 een productieomzet van € 539 miljoen (2019: € 483 miljoen). Daarmee is voor het eerst in de geschiedenis van het bedrijf de grens van een half miljard omzet doorbroken. De omzetgroei ten opzichte van het vorige boekjaar bedraagt ruim 11,5%.

Met die resultaten wist Unica de doelstellingen die het voor 2020 had gesteld ruimschoots te behalen. De effecten van drie acquisities in 2020 zorgden ervoor dat de omzetstijging ruimer was dan vooraf geprognotiseerd. Overnames dragen bij aan de omzetgroei van Unica in 2020 en voorgaande jaren, maar autonome groei is nog altijd de belangrijkste groeicomponent. Over de afgelopen vijf boekjaren draagt autonome groei gemiddeld voor meer dan tweederde bij aan de groeicijfers van Unica.

De EBITDA steeg in 2020 van € 38,3 miljoen in 2019 naar € 41,2 miljoen in 2020. Hoewel de groei in de winst hiermee doorzet en de winst in absolute termen steeg, daalde het rendementspercentage licht van 7,9% naar 7,7%. Enkele gevolgen van de coronacrisis vormen de belangrijkste factor voor die lichte daling, waardoor de winstgroei lager was dan geprognotiseerd. Gedurende het jaar is de omgang met coronabeperkingen een vaster onderdeel van de bedrijfsvoering geworden, waardoor de verwachting is dat de druk op het rendement in 2021 afneemt en het rendementspercentage weer herstelt.

In zijn jaarverslag heeft Unica in voorgaande jaren altijd de gefactureerde omzet als belangrijkste omzetcijfer gepresenteerd. In dit omzetcijfer zitten ook vooruit gefactureerde werkzaamheden, die in 2020 een relatief groot aandeel hebben in vergelijking met voorgaande jaren. De productieomzet wijkt in 2020 circa € 28 miljoen af van de gefactureerde omzet, waar dat in 2019 nog € 13,5 miljoen was. Doordat de mutaties als gevolg van onderhanden werk elk jaar fluctueren, geeft de productieomzet een getrouwer beeld van de omzetontwikkeling van Unica, waardoor de productieomzet in deze verslaglegging vanaf heden als uitgangspunt is gehanteerd.