Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

3 - Financiële vaste activa

Deelneming in overige verbonden maatschappijen

Dit betreft:

Bedragen in 1.000 euro’s

Belang %

2020

2019

v.o.f. Thales Unica te Huizen

50%

0

0

UDV Energie Schuttersveld v.o.f. te Hoevelaken

50%

0

0

UDV Energie Zuideramstel v.o.f. te Hoevelaken

50%

35

45

Unica DuraVermeer Datacenters v.o.f. te Hoevelaken

50%

0

0

v.o.f. Four Care te Enschede

25%

0

0

Installatie Combinatie Isala v.o.f. te Bunnik

25%

0

0

V.o.f. Four Care Gebouw S

25%

0

0

Combinatie vof Conradhuis

50%

3

0

Bouwcombinatie Carebuilders-Unica v.o.f.

50%

0

0

Zorgbeheer Isala vof

25%

0

0

IC CUW vof

50%

0

0

  

38

45

Het verloop van de deelnemingen in overige verbonden maatschappijen is als volgt:

Bedragen in 1.000 euro’s

2020

2019

Stand per 1 januari

45

33

Aandeel resultaat deelnemingen waarin wordt deelgenomen

-7

12

Stand per 31 december

38

45

Andere deelnemingen

Dit betreft:

Bedragen in 1.000 euro’s

Belang %

2020

2019

Pi2M B.V. te 's-Hertogenbosch

50%

38

52

UR Cool B.V. te Den Ham

50%

0

0

Servicepartners Midden-Holland B.V. te Bodegraven

33%

6

6

Super-C B.V. te 's-Hertogenbosch

33%

0

50

  

44

108

Gezien de korte doorlooptijd tussen balansdatum en het moment van opmaken van de jaarrekening is het niet mogelijk gebleken de definitieve jaarrekeningen van alle minderheidsdeelnemingen te verkrijgen. Derhalve zijn ten behoeve van de post deelnemingen de resultaten over het boekjaar 2020 geschat op basis van tussentijdse berichtgeving en managementinformatie.

Het verloop is als volgt:

Bedragen in 1.000 euro’s

2020

2019

Stand per 1 januari

108

156

Dividenduitkering

-64

-98

Acquisitie

0

50

Aandeel resultaat deelnemingen waarin wordt deelgenomen

0

0

Stand per 31 december

44

108

Vorderingen op deelnemingen

Dit betreft een vijftal leningen waarover een rentepercentage van 2,5% - 5% in rekening wordt gebracht. Aflossingen vinden plaats in onderling overleg. Nadere zekerheden zijn niet gesteld. Eén lening is achtergesteld ten opzichte van andere schuldeisers van de betreffende deelnemingen. Deze vordering bedraagt € 195.000 (2019: € 152.000).

Het verloop is als volgt:

Bedragen in 1.000 euro’s

2020

2019

Stand per 1 januari

0

26

Uitgegeven leningen

25

0

Aflossing op leningen

0

-26

In consolidatie opgenomen

0

0

Waardeverandering van vorderingen die tot de vaste activa behoren

0

0

Stand per 31 december

25

0