Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

6 - Onderhanden projecten

Bedragen in 1.000 euro’s

2020

2019

Onderhanden projecten in opdracht van derden

509.799

476.489

Gedeclareerde termijnen

-548.799

-480.618

 

-39.000

-4.129

Uitsplitsing onderhanden projecten

Bedragen in 1.000 euro’s

2020

2019

Bedrag waarmee de gedeclareerde termijnen de waarde van de verrichte projecten overschrijdt

-68.181

-81.915

Bedrag waarmee de waarde van de verrichte projecten de gedeclareerde termijnen overschrijdt

29.180

77.786

 

-39.000

-4.129

In het boekjaar werd ter zake van onderhanden projecten een bedrag van € 1,1 miljoen aan rente gepassiveerd (2019: € 1,1 miljoen aan rente geactiveerd).