Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

17 - Belastingen 

Bedragen in 1.000 euro’s

2020

2019

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

30.922

29.982

Bij: afschrijving goodwill

5.250

3.969

Bij: beperkt aftrekbare kosten

500

500

Belastbaar bedrag

36.672

34.451

   

Te betalen vennootschapsbelasting

9.238

8.711

Effectieve druk vennootschapsbelasting

30%

29%