Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Bijlage: GRI-overzicht

Ter aanvulling op de financiële verslaglegging over 2020 bevat de bijlage een maatschappelijke verslaglegging over het afgelopen jaar. Naast helderheid over de financiële resultaten wil Unica ook rapporteren over zijn maatschappelijke inspanningen voor de samenleving en zijn ecologische prestaties. Voor de maatschappelijke verslaglegging zijn de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI) als leidraad gebruikt volgens de ‘GRI Standards’ optie ‘Core’.

Dit maatschappelijke verslag heeft betrekking op het eigen netwerk van bedrijven. Het streven is om de effecten van alle bedrijven uit het Unica-netwerk te rapporteren. Van een beperkt aantal recent toegetreden bedrijven zijn de gegevens nog niet opgenomen, maar ook zonder de sociale en ecologische effecten van deze Unica-bedrijven geeft dit rapport een betrouwbaar beeld van onze maatschappelijke prestaties. Deelnemingen en samenwerkingsverbanden zijn geen onderdeel van de maatschappelijke rapportage.

Er is geen externe assurance uitgevoerd op de maatschappelijke onderdelen van het jaarverslag, maar de gerapporteerde gegevens zijn wel beoordeeld en goedgekeurd door de Raad van Bestuur.