Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Innovatie

Een goed voorbeeld waarin de gevarieerde dienstverlening van Unica tot zijn recht komt, is het digitale platform Building Insight. Op dit in 2020 ontwikkelde dataplatform komen diverse kennisgebieden uit het Unica-netwerk samen. Het platform maakt als digitale schil de verbinding tussen digitale data en technische vakkennis die binnen Unica beschikbaar is. Het is ontwikkeld door het Unica Innovation Center, de onafhankelijk opererende strategische divisie van waaruit Unica zijn focus op innovatie sinds 2019 in de praktijk brengt. Innovatie is daarmee, naast autonome groei en acquisities, een derde pijler van de groeistrategie van Unica.

Building Insight is een open dataplatform dat alle relevante data uit gebouwbeheersystemen, sensoren, slimme meters, toegangssystemen, weersvoorspellingen en apps van smartphones verzamelt. Door al die datastromen te combineren met het gedrag van gebruikers kunnen gebouwfuncties worden verbeterd. Met overzichtelijke dashboards en realtime modellen kan worden ingespeeld op te verwachten veranderingen in het gebruik en is comfortabeler, efficiënter en veiliger gebouwbeheer mogelijk. Ook zijn slimme aanpassingen aan het bedrijfsproces mogelijk, door tal van parameters in het gebouw te modelleren en gerichte voorspellingen te doen over het gebouwgebruik. Zo kunnen bijvoorbeeld lagere energiekosten en efficiënter gebruik van ruimtes worden gerealiseerd, maar ook meer comfort door een betere afstelling van de klimaatinstallaties, optimaler gebruik van kostbare apparatuur, bepaling van de juiste looproutes of efficiëntere schoonmaak in gebouwen. Dit soort praktische toepassingen zijn onder meer inzetbaar voor hotels, industrie, kantoren, musea, retail, scholen en ziekenhuizen.

Het platform is in 2020 bij de eerste opdrachtgevers geïmplementeerd en kreeg in het najaar een specifieke toepassing voor het meten van de luchtkwaliteit. Vanwege de coronacrisis ontstond onzekerheid over de luchtkwaliteit in binnenruimtes, omdat slechte ventilatie mogelijk een rol speelt bij de verspreiding van corona. Om zekerheid te kunnen bieden over de CO2-waardes ontwikkelde het Unica Innovation Center de module Building Insight | Air. Deze module meet permanent de CO2-waardes en geeft gebruikers de gelegenheid om die met hun smartphone realtime uit te lezen. Bovendien kunnen zij een SMS-notificatie instellen, zodat zij direct actie kunnen ondernemen als een grenswaarde wordt overschreden. De module kwam onder meer tot stand in samenwerking met KPN, dat de verbindingen voor de datastromen verzorgt. Met name onderwijsinstellingen, verpleeg- en verzorgingshuizen en kantoren maken gebruik van de oplossing.

Building Insight | Air

Naast Building Insight werkte het Unica Innovation Center aan talrijke pilotprojecten, zowel met Unica-bedrijven als met externe partners. Voor een theater dat toonaangevende voorstellingen verzorgt wordt bijvoorbeeld geëxperimenteerd met het meten van de bezettingsgraad in combinatie met de energieconsumptie. Door het energieverbruik te correleren met de bezoekerstrend kan de theatereigenaar veel preciezer de kosten per bezoeker inzichtelijk maken en anderzijds het klimaat in een zaal optimaliseren op basis van het (verwachte) aantal bezoekers. Ook helpt het Unica Innovation Center partijen in de (zware) industrie bij het spreiden van de energieconsumptie, om overschrijdingen van dure uitstootrechten te voorkomen. Vermeldenswaardig is ook het Living Lab bij de Haagse Hogeschool, waarin met sensordata de kwaliteit van verschillende ruimtes wordt bepaald. Het Unica Innovation Center deelt zijn ervaringen en kennis binnen dit project ook met de studenten van de opleidingen bouwkunde en facility management.

Innovatie vindt niet alleen binnen de aparte divisie plaats, maar ook vanuit de reguliere organisatie. Zo ontwikkelde Unica Fire Safety een methode om sprinklers op locatie te kunnen testen. Met deze Sprinkler Integrity Test wordt de samenhang van het sprinklersysteem als geheel in de praktijk en onder de daar aanwezige omgevingscondities met een mobiele testopstelling op de proef gesteld. Het bedrijf richtte ook een nieuwe demoruimte in, waar de werking van diverse oplossingen voor brandbeveiliging worden getoond.

Sprinkler Integrity Test

Naast de innovatietrajecten die zich vertalen naar het portfolio, worden ook grote stappen gemaakt in de ICT-omgeving die Unica voor zijn eigen bedrijfsvoering hanteert. De vernieuwing van het ICT-landschap dat vanaf 2018 is ingezet is in volle gang. Na de implementatie van de commerciële processen heeft Unica in 2020 alle voorbereidingen getroffen om ook de financiële processen in het nieuwe landschap te implementeren. Dat zal in het begin van 2021 plaatsvinden, waarmee twee van de vier hoofdprocessen binnen de bedrijfsvoering naar het nieuwe platform zijn overgebracht.

Stapsgewijs wordt ook de centrale IT-infrastructuur van Unica verbeterd. Mede door het toegenomen thuiswerken werd daarbij in 2020 versneld aandacht besteed aan het bedrijfsbreed implementeren van de Microsoft-toepassingen Teams en SharePoint, waarmee het op afstand met elkaar samenwerken en overleggen fors vereenvoudigd is. Ook zijn verschillende optimalisaties doorgevoerd in het HR ICT-landschap zodat medewerkers sneller en simpeler hun verlof- en urenregistratie kunnen regelen.