Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Hiervoor wordt verwezen naar de opgenomen verklaring in de gedeponeerde jaarrekening.

Statutaire bepalingen omtrent de bestemming van het resultaat

De Algemene Vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door vaststelling van de jaarrekening is bepaald. Indien de Algemene Vergadering niet voorafgaand aan of uiterlijk direct na het besluit tot vaststelling van de jaarrekening een besluit neemt tot bestemming van de winst, zal de winst worden gereserveerd.

Warmtewet

Verantwoording in het kader van de Warmtewet:

  

Hoog Catharijne

deltaWonen

Aansluiting ultimo 2020

   

t/m 100 kW

aantal

195

1.235

Afzet warmte

   

t/m 100 kW

GJ

4.175

23.847

Som van aanslsuitcapaciteit

   

t/m 100 kW

kW

2.380

4.940

Geïnvesteerd vermogen

0

0

Inkoopkosten per GJ

   

Vast

€ per GJ

Niet vast te stellen

Niet vast te stellen

Variabel

€ per GJ

Niet vast te stellen

Niet vast te stellen

Naar tariefcomponenten gesplitste opbrengsten

   

Energieinkoop

87.413

512.090

Vastrecht

64.170

199.332

Meetkosten

4.392

30.451

Vaste kosten afleverset

27.236

0

Aan- en afmeldkosten

0

0

Afschijvingskosten

0

0

Onderhoudslasten

169.000

418.630

Resultaat

14.111

119.599