Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Medewerkers

Unica groeide in 2020 niet alleen in omzet en winst, maar ook in het aantal medewerkers dat bij de organisatie werkt. Ultimo 2020 had Unica 2.843 FTE in dienst, ten opzichte van 2.590 FTE in 2019. Daarmee groeide het personeelsbestand van Unica met ruim 10%. Uitgedrukt in het aantal medewerkers biedt Unica eind 2020 werkgelegenheid aan meer dan 2.950 medewerkers. Voor de uitvoering van zijn werkzaamheden zet Unica daarnaast een gemiddelde flexibele schil in van circa 200 inleners die ook voor het bedrijf werkzaam zijn.