Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Medewerkerbetrokkenheid

De betrokkenheid van medewerkers is in vele opzichten cruciaal voor de dienstverlening van Unica. Als eerste aanspreekpunt voor klanten zijn bevlogen en betrokken medewerkers het visitekaartje, betrokkenheid verhoogt het werkplezier van alle collega’s en het beperkt de uitstroom waardoor Unica zijn groeidoelstellingen gemakkelijker kan bereiken. Het medewerkeronderzoek dat Unica elk jaar houdt is een belangrijke graadmeter om de ontwikkeling van de medewerkerbetrokkenheid te beoordelen.

Meer dan 1.900 collega’s lieten in 2020 hun stem horen over werken bij een van de Unica-bedrijven en gaven met een gemiddeld rapportcijfer van 7,3 voor werkgeverschap een overwegend positief beeld van ons bedrijf. Met dat resultaat kreeg Unica het keurmerk World-Class Workplace 2020 toegekend door Effectory. Dit is het grootste, onafhankelijke keurmerk voor goed werkgeverschap dat 15 jaar geleden is opgezet door de onderzoekspartner die het onderzoek heeft begeleid. Het keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven waarvan de medewerkers een bovengemiddelde beoordeling geven.

Uit de resultaten komt ook naar voren dat de betrokkenheid is gestegen, terwijl er vanwege corona juist aanzienlijk meer op afstand wordt gewerkt. Ook een andere belangrijke indicator voor de betrokkenheid, de Employee Net Promotor Score (eNPS), steeg naar 12,5, waar dat in het onderzoek van 2019 nog op 8,3 uitkwam. Unica is vanzelfsprekend blij met de gunstige ontwikkeling, maar realiseert zich ook dat een meting sterk afhankelijk is van de omstandigheden in de periode waarin het onderzoek wordt afgenomen. Voor het komend jaar is het doel om de resultaten opnieuw te verbeteren.

In oktober sprak de Raad van Bestuur in 12 verschillende online sessies met ruim 185 collega’s tijdens een virtuele rondgang langs alle Unica-bedrijven. In de informele en open gesprekken van elk twee uur toonden de medewerkers veel interesse in de strategie van Unica, terwijl zij op hun beurt ook waardevolle, eerlijke feedback gaven over zaken die soms niet goed gaan binnen de Unica-bedrijven. Deze vorm van rechtstreekse interactie van de Raad van Bestuur met medewerkers krijgt in het nieuwe jaar een vervolg.