Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Corona

Natuurlijk had de coronacrisis in 2020 ook veel impact op medewerkers en management, waarvan maximaal aanpassingsvermogen werd gevraagd. De prioriteit lag en ligt daarbij op de gezondheid van de medewerkers en de preventiemaatregelen die noodzakelijk zijn om het risico op coronabesmetting te minimaliseren. Daartoe zijn onder meer hygiënemaatregelen getroffen op projectlocaties en Unica-kantoren, mochten medewerkers niet buitenshuis werken bij milde gezondheidsklachten en/of noodzakelijke thuisquarantaine en werkten de binnendienst-medewerkers zoveel mogelijk thuis. Medewerkers zijn gedurende 2020 intensief geïnformeerd over de maatregelen door het Crisis Management Team (CMT) en management is geïnstrueerd om medewerkers zoveel mogelijk persoonlijke aandacht te geven en begrip te hebben voor lastige of verdrietige situaties. In vrijwel alle thema’s binnen dit hoofdstuk heeft corona dan ook in meer of mindere mate een rol gespeeld.