Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

8 - Aandeel van derden in het groepsvermogen

Bedragen in 1.000 euro’s

2020

2019

Stand per 1 januari

107

318

Aandeel derden in het resultaat

199

22

Toename als gevolg van consolidatie

352

84

Vermindering belang derden

0

0

Uitgekeerd dividend

-107

-317

Stand per 31 december

551

107