Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Enkelvoudige winst en verliesrekening

Bedragen in 1.000 euro’s

2020

2019

Resultaat uit deelnemingen na belastingen

  

Uit groepsmaatschappijen

24.948

23.223

Uit overige verbonden partijen

3.038

1.404

 

27.986

24.627

Overige baten en lasten na belastingen

-6.501

-3.378

Resultaat na belastingen

21.485

21.249