Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Opleiding en ontwikkeling

Het opleidingsaanbod vanuit de Unica Academy blijft toenemen en veel medewerkers maken daar voor professionele of persoonlijke ontwikkeling gebruik van. Coaching ‘on the job’ is ook een gangbaar ontwikkelpad waar binnen Unica veel aandacht voor is. Leerling-monteurs met een technische basis leren onder leiding van ervaren collega’s de kneepjes van het vak en kunnen zich van daaruit doorontwikkelen. Dit model zou ook ingezet kunnen worden voor de instroom van technisch georiënteerde kandidaten uit andere sectoren, een route waarvoor Unica in 2021 de mogelijkheden nader bestudeert.

In de opleiding en ontwikkeling van het management heeft Unica de laatste jaren veel geïnvesteerd. Vanuit de drie kernthema’s leiderschap, samenwerken en communicatie hebben ruim 225 leidinggevenden inmiddels het daarvoor opgezette leiderschapsprogramma doorlopen. Juist in 2020 was die basis onmisbaar in leidinggeven op afstand en het zorgvuldig aandacht besteden aan medewerkers. Ook in de ontwikkeling van jong talent blijft Unica investeren in opleidingsprogramma’s. Het management traineeship is inmiddels door tientallen starters vanuit het HBO en academisch onderwijs doorlopen en wordt uitgebreid met een young professionals programma dat zich focust op technisch specialisten met één tot drie jaar werkervaring.