Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

1 - Financiële vaste activa

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

Belang %

Unica Fire Safety BV *

100

Unica Energy Solutions BV *

100

Unica Datacenters BV *

100

Unica Installatietechniek BV *

100

Unica Industry Solutions BV *

100

Unica Building Automation BV *

100

Unica Special Security Projects BV *

100

Regel Partners BV *

100

Unica ICT Solutions BV *

100

Unica Deutschland Gmbh

100

Nsecure BV *

100

Helhout Holding BV *

100

Boele Fire Protection BV *

100

Pro-Fa Holding BV *

100

Brainpact BV *

100

Synto BV

80

Numan & Kant BV

75

PCT International BV

100

Van Kempen Koudetechniek BV

100

Van Kempen Service BV

100

*) Voor deze groepsmaatschappijen is een aansprakelijkheidsstelling overeenkomstig art. 2:403 BW afgegeven.

Het verloop is als volgt:

Bedragen in 1.000 euro’s

2020

2019

Stand per 1 januari

47.144

41.488

Verwerving nieuwe deelnemingen

2.013

822

Resultaat

24.948

23.223

Dividend

-27.523

-17.943

Reclassificatie

0

-375

Correcties

179

-71

Stand per 31 december

46.761

47.144

Andere deelnemingen:

Dit betreft:

Belang %

ProCus te Maarssen

50

Zorgbeheer Isala v.o.f. te Bunnik

25

Installatie Combinatie v.o.f. i4Care te Zwolle

50

Installatie Combinatie v.o.f. i4Care S gebouw te Zwolle

50

v.o.f. Thales Unica te Huizen

50

Unica DuraVermeer Datacenters v.o.f. te Hoevelaken

50

v.o.f. Four Care te Enschede

25

v.o.f. Four Care Gebouw S

25

Installatie Combinatie Isala v.o.f. te Bunnik

25

Combinatie v.o.f Conradhuis

50

Bouwcombinatie Carebuilders-Unica v.o.f.

50

VOF I4Installations 5N6KLM

50

IC CUW VOF

50

Pi2M BV te 's-Hertogenbosch

50

UR Cool BV te Den Ham

50

Servicepartners Midden-Holland BV te Bodegraven

33

UDV Energie Schuttersveld v.o.f. te Hoevelaken

50

UDV Energie Zuideramstel v.o.f. te Hoevelaken

50

Voorst Energie BV te Zwolle

50

Het verloop van de andere deelnemingen is als volgt:

Bedragen in 1.000 euro’s

2020

2019

Stand per 1 januari

508

189

Acquisitie

403

50

Aandeel resultaat deelnemingen waarin wordt deelgenomen

3.213

1.404

Dividend

-1.711

-1.606

Reclassificatie

14

373

Voorziening

-175

98

Stand per 31 december

2.252

508