Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

9 - Voorzieningen

Deze betreffen:

Bedragen in 1.000 euro’s

2020

2019

Garantieverplichtingen

4.557

2.617

Jubileumvoorziening

1.431

1.368

 

5.988

3.985

De voorzieningen zijn overwegend langlopend van aard.

Het verloop van de voorziening voor garantieverplichtingen is als volgt:

Bedragen in 1.000 euro’s

2020

2019

Stand per 1 januari

2.617

3.590

Dotatie

3.735

888

Onttrekking

-1.795

-1.861

Stand per 31 december

4.557

2.617

Het verloop van de jubileumvoorziening is als volgt:

Bedragen in 1.000 euro’s

2020

2019

Stand per 1 januari

1.368

1.296

Mutatie

63

72

Stand per 31 december

1.431

1.368

De last voor het jaar is opgenomen onder de rubriek overige bedrijfskosten in de winst- en verliesrekening.